Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Câu hỏi thường gặp

Khách hàng sau khi thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán, có thể được rút 1 phần hoặc toàn bộ số tiền đã ứng trước tiền bán chứng khoán tùy theo quy định của PSI về việc duy trì tỉ lệ rút tiền nhằm đảm bảo khả năng thanh toán nợ trên tài khoản của khách hàng. 

Đối với Khách hàng không có nợ, thì được rút toàn bộ số tiền đã ứng trước tiền bán chứng khoán.

Phí UTTB sẽ được tính ngay khi khách hàng thực hiện UTTB.
Công thức Phí UTTB = Số tiền UTTB * lãi suất UTTB theo ngày * số ngày UTTB.
Đối với Ứng trước tiền bán tự động, hệ thống sẽ tự cập nhật tiền bán chờ về vào sức mua, phí UTTB chỉ bị tính khi khách hàng khớp lệnh mua thành công.

Khi Quý khách đăng ký và sử dụng dịch vụ Ứng trước tiền bán tự động thì ngay khi lệnh Mua của Khách hàng được đặt vào hệ thống giao dịch của PSI, hệ thống sẽ tự động kích hoạt việc Mua quyền nhận tiền bán chứng khoán tự động trên tiểu khoản của Khách hàng với số tiền tối đa là giá trị tiền bán chứng khoán chờ về tùy thuộc vào giá trị lệnh đặt Mua hoặc khớp lệnh. Trường hợp lệnh mua không khớp, toàn bộ giá trị Mua quyền nhận tiền bán chứng khoán đã thực hiện trước đó sẽ được hủy bỏ.

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame