Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Câu hỏi thường gặp

Có. Chứng khoán chuyển khoản sẽ được hạch toán theo đúng lại khách hàng đang sở hữu có thể là tự do chuyển nhượng, hạn chế chuyển nhượng hay chờ giao dịch.

Miễn phí

Phụ thuộc vào công ty chứng khoán cũ. Sau khi nhận chứng từ có hiệu lực từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), PSI sẽ hạch toán ghi tăng số chứng khoán tương ứng của khách hàng vào hệ thống. Hệ thống sẽ thông báo cho khách hàng biết kết quả ghi có này.

Theo quy định của PSI

Theo quy định của PSI

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame