Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Câu hỏi thường gặp

Tùy theo quy định của nhà đầu tư về việc mua lại trái phiếu trước hạn.

Từ 8h sáng đến 16h chiều các ngày làm việc trong tuần.

Tại HO và các chi nhánh của PSI

Sau khi đăng ký online, nhà đầu tư sẽ hoàn thiện hố sơ gốc cho PSI

Tất cả các ngày làm việc (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

Theo thỏa thuận giữa Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame