Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
home-slider-image

Khách hàng tổ chức

Lưu ký chứng khoán

Là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khách hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) quản lý nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu.

Đặc điểm nổi bật

Nhanh chóng
Thuận lợi
Dễ dàng

1. Hồ sơ Lưu ký chứng khoán

Đối với khách hàng cá nhân:

 • Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc)
 • CMND/CCCD còn hiệu lực (01 bản photo và bản gốc để đối chiếu)
 • Phiếu gửi chứng khoán (mẫu 08A/LK)

Đối với khách hàng tổ chức:

 • Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản sao công chứng)
 • Giấy giới thiệu người được ủy quyền đến làm thủ tục lưu ký
 • CMND/CCCD của người được ủy quyền đến làm thủ tục lưu ký (01 bản photo)
 • Phiếu gửi chứng khoán phải có chữ ký của người có thẩm quyền & con dấu của tổ chức ((mẫu 08A/LK)

Lưu ý: Trường hợp có sự sai lệch thông tin về ngày cấp CMND/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giữa thông tin nhận diện của nhà đầu tư do tổ chức phát hành đăng ký tại VSD với thông tin nhận diện của nhà đầu tư do TVLK cập nhật vào hệ thống của VSD thì Quý khách hàng sử dụng phiếu gửi chứng khoán (mẫu 08B/LK) gửi kèm thêm bản photo CMND/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Thực hiện Lưu ký chứng khoán

Khách hàng mang bộ hồ sơ lưu ký chứng khoán đến các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của PSI để  thực hiện lưu ký chứng khoán.

Lưu ý: Việc lưu ký của khách hàng chỉ thành công khi thông tin (họ tên, số và ngày cấp CMND/Giấy ĐKKD) của khách hàng trên Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán khớp với thông tin trên CMND/Giấy ĐKKD khớp với thông tin khách hàng đã đăng ký tại PSI. Trường hợp có bất kỳ sai khác thông tin nào, khách hàng liên hệ với PSI để được hướng dẫn chi tiết.

Quý khách có nhu cầu rút chứng khoán đã lưu ký có thể đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch của PSI để thực hiện rút chứng khoán đã lưu ký

 • Chỉ thực hiện rút chứng khoán ở tài khoản giao dịch chứng khoán thường;
 • Khách hàng có thể rút một phần hoặc toàn bộ số lượng chứng khoán đang sở hữu.

1. Hồ sơ rút chứng khoán bao gồm:

 • Đề nghị rút chứng khoán của KH (mẫu 16/LK)
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc còn hiệu lực) với Khách hàng cá nhân; 
 • Giấy CN ĐKKD (bản sao công chứng) và Giấy ủy quyền cho người đi làm thủ tục rút chứng khoán với Khách hàng tổ chức.

2. Các bước thực hiện:

 • Khách hàng đến trực tiếp các Chi nhánh/Phòng giao dịch của PSI để làm thủ tục;
 • Khi VSD chấp thuận hồ sơ rút chứng khoán, PSI thông báo với khách hàng trong việc nhận lại Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán do tổ chức phát hành cấp.

Quý Khách hàng đã mở Tài khoản giao dịch chứng khoán tại PSI có nhu cầu chuyển khoản chứng khoán hoặc chuyển khoản một phần hoặc tất toán tài khoản sang tài khoản của chính mình tại thành viên lưu ký khác vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây.

1. Chuyển khoản tất toán:

 • CMND/CCCD còn hiệu lực của Chủ tài khoản (01 bản photo và bản gốc để đối chiếu) với Khách hàng cá nhân;
 • Giấy CN ĐKKD (bản sao công chứng) và Giấy giới thiệu của Tổ chức cho người đi làm thủ tục kèm CMND/CCCD của chủ tài khoản với khách hàng Tổ chức
 • Giấy đề nghị tất toán (mẫu 24/LK)

Thực hiện: Nếu hồ sơ hợp lệ, PSI sẽ thực hiện lập hồ sơ chuyển khoản tất toán gửi VSD. Sau khi được sự chấp thuận của VSD, PSI sẽ cắt chứng khoán trên tài khoản khách hàng theo hiệu lực của VSD.

2. Chuyển khoản chứng khoán theo yêu cầu khách hàng:

 • CMND/CCCD còn hiệu lực của Chủ tài khoản (01 bản photo và bản gốc để đối chiếu) với Khách hàng cá nhân;
 • Giấy CN ĐKKD (bản sao công chứng) và Giấy giới thiệu của Tổ chức cho người đi làm thủ tục kèm CMND/CCCD của chủ tài khoản với khách hàng Tổ chức
 • Giấy đề nghị chuyển khoản toàn bộ chứng khoán và quyền (mẫu 25/LK)
 • Giấy đề nghị chuyển khoản một phần chứng khoán (mẫu 26/LK)

Thực hiện: Nếu hồ sơ hợp lệ, PSI sẽ thực hiện lập hồ sơ chuyển khoản gửi VSD. Sau khi được sự chấp thuận của VSD, PSI sẽ cắt chứng khoán trên tài khoản khách hàng theo hiệu lực của VSD

3. Chuyển quyền sở hữu chứng khoán sàn Đại chúng chưa niêm yết:

 • Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán (BM.01/CQSH)
 • Bản sao hơp lệ CMND/CCCD của các bên liên quan với Khách hàng cá nhân;
 • Giấy CN ĐKKD hoặc Quyết định thành lập (bản sao công chứng) với khách hàng Tổ chức. Trường hợp ủy quyền phải có tài liệu ủy quyền theo đúng quy định pháp luật.

Thực hiện: Nếu hồ sơ hợp lệ, PSI sẽ thực hiện lập hồ sơ chuyển khoản gửi VSD. Sau khi được sự chấp thuận của VSD, PSI sẽ cắt chứng khoán trên tài khoản khách hàng theo hiệu lực của VSD.

4. Chuyển quyền sở hữu do thừa kế:

 • Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế (Mẫu 16B/ĐKCK) kèm theo bản sao hợp lệ giấy tờ của bên nhận thừa kế (CMND/CCCD công chứng của bên nhận thừa kế) và Giấy chứng tử của bên để lại tài sản thừa kế;
 • Tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định (Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân mẫu có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước) (trường hợp bên nhận thừa kế là cá nhân);
 • Trường hợp thừa kế theo di chúc: 
  • Bản sao hợp lệ Di chúc hợp pháp theo quy định của pháp luật;
  • Văn bản phân chia tài sản thừa kế trong trường hợp di chúc không ghi rõ số lượng chứng khoán của người được nhận thừa kế: 01 bản sao công chứng;
 • Trường hợp thừa kế theo pháp luật: 
  • Bản tường trình của người nhận thừa kế về các mối quan hệ nhân thân của người để lại thừa kế, trong đó liệt kê đầy đủ thông tin về hàng thừa kế của người để lại thừa kế (vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi…) và cam kết về tính chính xác của các thông tin kê khai trong bản tường trình, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh tranh chấp;
  • Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh mối quan hệ nhân thân nêu tại bản tường trình nêu trên (giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy chứng tử...);
  • Bản sao hợp lệ văn bản thỏa thuận về việc phân chia di sản thừa kế (trường hợp có nhiều người được nhận thừa kế)/từ chối nhận di sản thừa kế (trường hợp người nằm trong diện thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế)/ủy quyền đứng tên sở hữu quản lý di sản thừa kế (trường hợp những người nằm trong diện thừa kế ủy quyền cho 1 người) có xác nhận của cơ quan công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
  • Trường hợp người nhận thừa kế là người chưa thành niên phải có văn bản xác nhận về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật ;
 • Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán và Văn bản của TVLK nơi bên để lại thừa kế mở tài khoản gửi VSD xác nhận về số dư chứng khoán lưu ký và cam kết phong tỏa trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu. Trường hợp chứng khoán chưa lưu ký, TCPH chịu trách nhiệm thu hồi Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán của bên để lại thừa kế;
 • Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

5. Thực hiện:

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, PSI sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ sang VSD để thực hiện việc chuyển quyền thừa kế.
 • (Việc thừa kế chỉ có hiệu lực khi có thông báo chấp thuận của VSD. Sau khi được chấp thuận, PSI sẽ gửi thông báo tới Quý khách về việc hoàn tất thủ tục thừa kế).

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame