Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
17
05/2024
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã BCG: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital như sau: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2024 Số lượng chứng khoán dự ...
2 ngày trước ・ 17/05/2024
thumb__img
15
05/2024
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã TMT như sau: Mã chứng khoán: TMT Tên chứng khoán: Công ty cổ phần ô tô TMT Tỉ lệ cho vay: 50% ...
4 ngày trước ・ 15/05/2024
thumb__img
06
05/2024
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã PDR: CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt như sau: Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 134.329.243 cổ ...
1 tuần trước ・ 06/05/2024
thumb__img
06
05/2024
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã BCG: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital như sau: Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 266.733.811 cổ phiếu ...
1 tuần trước ・ 06/05/2024
22
04/2024
Kính gửi Quý Khách hàng,  Căn cứ Thông báo số 5269 /TB-SGDHN ngày 19/04/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”), Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (“PSI”) xin trân ...
3 tuần trước ・ 22/04/2024

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
22
04/2024
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã HDC: Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu như sau: Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 20.000.000 cổ phiếu ...
3 tuần trước ・ 22/04/2024
thumb__img
22
04/2024
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã EVF như sau: Mã chứng khoán: EVF Tên chứng khoán: Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực Tăng ...
3 tuần trước ・ 22/04/2024
thumb__img
17
04/2024
Kính gửi Quý Khách hàng,  Căn cứ Thông báo số 5269 /TB-SGDHN ngày 17/04/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”), Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (“PSI”) xin trân ...
1 tháng trước ・ 17/04/2024
thumb__img
16
04/2024
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc cho vay giao dịch ký quỹ mã NVL, GIL, QCG như sau: Mã chứng khoán: NVL Tên chứng khoán: CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va Tỉ lệ cho vay 50% Tỉ ...
1 tháng trước ・ 16/04/2024
thumb__img
12
04/2024
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã TKG như sau: Mã chứng khoán: TKG Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng ...
1 tháng trước ・ 12/04/2024

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!