Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
18
11/2021
Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-ĐTKDV ngày 12/11/2021 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc Phê duyệt Phương án bán cổ phần của SCIC tại Công ty ...
1 tuần trước ・ 18/11/2021
thumb__img
10
11/2021
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thay đổi tiêu chí cho vay mã PAN tại danh mục giao dịch ký quỹ chứng khoán như sau: Mã chứng khoán: PAN Tên chứng khoán: Công ty cổ phần ...
2 tuần trước ・ 10/11/2021
thumb__img
10
11/2021
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thay đổi tiêu chí cho vay mã PVG, PGS tại danh mục giao dịch ký quỹ chứng khoán như sau: Mã chứng khoán: PVG Tên chứng khoán: Công ty cổ phần ...
2 tuần trước ・ 10/11/2021
thumb__img
05
11/2021
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã ABB: Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình như sau: Ngày đăng ký cuối cùng:   10/11/2021  Số lượng chứng khoán dự ...
3 tuần trước ・ 05/11/2021
thumb__img
05
11/2021
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã SHB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội như sau: Ngày đăng ký cuối cùng:   12/11/2021  Số lượng chứng khoán dự kiến ...
3 tuần trước ・ 05/11/2021

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
05
11/2021
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã TDT: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT như sau: Ngày đăng ký cuối cùng:   10/11/2021  Số lượng chứng khoán ...
3 tuần trước ・ 05/11/2021
thumb__img
05
11/2021
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thay đổi tiêu chí cho vay mã S99 tại danh mục giao dịch ký quỹ chứng khoán như sau: Mã chứng khoán: S99 Tên chứng khoán: Công ty cổ phần SCI ...
3 tuần trước ・ 05/11/2021
thumb__img
29
10/2021
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã GSP-Gia hạn: Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế  như sau: Thông tin đã thông báo: - Thời gian chuyển ...
4 tuần trước ・ 29/10/2021
thumb__img
22
10/2021
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã VSC: Công ty cổ phần Container Việt Nam như sau: Ngày đăng ký cuối cùng:   09/11/2021  Số lượng chứng khoán dự ...
1 tháng trước ・ 22/10/2021
thumb__img
22
10/2021
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã MAC như sau: Mã chứng khoán: MAC Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ ...
1 tháng trước ・ 22/10/2021

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!