Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
22
09/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã DNM như sau: Mã chứng khoán: DNM Tên chứng khoán: Tổng CTCP Y tế Danameco Ngày hiệu lực: ...
5 ngày trước ・ 22/09/2022
thumb__img
21
09/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã DTD: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt như sau: Ngày đăng ký cuối cùng:     28/09/2022 Số lượng cổ ...
6 ngày trước ・ 21/09/2022
thumb__img
21
09/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã PPT: Công ty cổ phần Petro Times như sau: Ngày đăng ký cuối cùng:     23/09/2022 Số lượng chứng khoán dự kiến phát ...
6 ngày trước ・ 21/09/2022
thumb__img
21
09/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc bổ sung vào danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ tại PSI như sau: Mã chứng khoán: CII Tên chứng khoán: CTCP Đầu tư Hạ ...
6 ngày trước ・ 21/09/2022
thumb__img
19
09/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VMC, CVN, SRA như sau: Mã chứng khoán: VMC Tên chứng khoán: CTCP VIMECO Ngày hiệu lực: 20/09/2022 ...
1 tuần trước ・ 19/09/2022

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
15
09/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã SGT: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn như sau: Ngày đăng ký cuối cùng:     26/09/2022 Số lượng chứng ...
1 tuần trước ・ 15/09/2022
thumb__img
12
09/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PTI, QTC, LDP như sau: Mã chứng khoán: PTI Tên chứng khoán: Tổng CTCP Bảo Hiểm Bưu Điện Ngày ...
2 tuần trước ・ 12/09/2022
thumb__img
09
09/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã AMD, LHG, SJF, NDX như sau: Mã chứng khoán: AMD Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng ...
2 tuần trước ・ 09/09/2022
thumb__img
06
09/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã ELC: Công ty cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom như sau: Ngày đăng ký cuối cùng:     15/09/2022 Số lượng chứng ...
3 tuần trước ・ 06/09/2022
thumb__img
05
09/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PVD như sau: Mã chứng khoán: PVD Tên chứng khoán: Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan ...
3 tuần trước ・ 05/09/2022

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!