Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
18
05/2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin trân trọng thông báo về việc Bán Đấu giá Cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP sở hữu tại Công ty Cổ phần Vận tải Dầu ...
1 tuần trước ・ 18/05/2022
thumb__img
10
05/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã SHS như sau: Mã chứng khoán: SHS Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà ...
2 tuần trước ・ 10/05/2022
thumb__img
04
05/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã EBS, mã VGP như sau: Mã chứng khoán: EBS Tên chứng khoán:    CTCP Sách giáo dục tại TP, Hà Nội ...
3 tuần trước ・ 04/05/2022
thumb__img
28
04/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VIC như sau: Mã chứng khoán: VIC Tên chứng khoán: Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần Ngày hiệu ...
1 tháng trước ・ 28/04/2022
thumb__img
28
04/2022
ông ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin trân trọng Thông báo hủy cuộc đấu giá cổ phiếu của Tổng Công ty Dầu Việt Nam -CTCP sở hữu tại CTCP Thương nghiệp Cà Mau Nội dung chi tiết tại ...
1 tháng trước ・ 28/04/2022

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
28
04/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc bổ sung vào danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ tại PSI như sau: Mã chứng khoán: PVD Tên chứng khoán: Tổng Công ty CP khoan ...
1 tháng trước ・ 28/04/2022
thumb__img
25
04/2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin trân trọng thông báo về ngày chốt để thanh toán lãi trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va, mã NVLH2123014 kỳ 1 là: Ngày ...
1 tháng trước ・ 25/04/2022
thumb__img
22
04/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã TIP: CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa  như sau: Ngày đăng ký cuối cùng:     29/04/2022 Số lượng chứng ...
1 tháng trước ・ 22/04/2022
thumb__img
22
04/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã DCL, FIT, TSC như sau: Mã chứng khoán: DCL Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược ...
1 tháng trước ・ 22/04/2022
thumb__img
21
04/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã POM như sau: Mã chứng khoán: POM Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Thép POMINA Ngày hiệu lực: ...
1 tháng trước ・ 21/04/2022

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!