Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Điều khoản sử dụng

https://psi.vn là cổng thông tin Tài chính – Đầu tư – Chứng khoán do Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (PSI) phát triển và vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin phân tích chuyên môn của: (i) khách hàng Công ty; (ii) giới chuyên môn phân tích tài chính; và (iii) công chúng đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam. https://psi.vn (website PSI) là kênh truyền thông tương tác trực tiếp với giữa PSI với khách hàng, đối tác và thị trường.

Quý vị sử dụng bất kỳ nội dung thông tin, tính năng, hoặc ứng dụng nào trên website PSI, có đăng ký hoặc không đăng ký tài khoản, mặc nhiên chấp thuận Điều khoản Sử dụng Nội Dung Thông tin dưới đây.

Tại từng thời điểm, để phù hợp với xu hướng phát triển chung và phù hợp với luật pháp, PSI giữ quyền thay đổi, bổ sung các điều khoản sử dụng nội dung thông tin mà không cần báo trước. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham khảo thường xuyên Điều khoản Sử dụng và tuân thủ các quy định để khai thác hiệu quả thông tin cung cấp tại website PSI.

1. Sử dụng và chấm dứt sử dụng

Bằng việc đăng ký tài khoản truy cập sử dụng thông tin, quý vị có quyền khai thác nội dung theo các cấp độ khác nhau trên website PSI. Quyền khai thác nội dung của quý vị do PSI quy định căn cứ vào các quan hệ thương mại và hợp tác giữa quý vị và PSI.

Website PSI không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, việc mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công từ cá nhân hay tổ chức nào khác cũng như bất kỳ sự cố nào về mặt kỹ thuật trong khi cung cấp dịch vụ.

Website PSI không chịu trách nhiệm về việc mất, tổn hại, bao gồm cả sự xâm phạm cá nhân từ việc sử dụng ứng dụng, hoặc bất kỳ nội dung nào được đăng tải, hoặc bất kỳ sự tương tác nào giữa các thành viên cả trong và ngoài website PSI.

PSI có thể tạm thời ngưng cấp các quyền truy cập thông tin của quý vị ngay lập tức nếu phát hiện vi phạm bất kỳ điều khoản nào sử dụng nào này mà không cần phải thông báo Quý vị cũng có thể yêu cầu kết thúc quyền truy cập thông tin của mình với bất kỳ lý do nào bằng cách email yêu cầu đến support@psi.vn

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung thông tin có đề nguồn PSI là sản phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ PSI và đã được pháp luật bảo hộ. PSI khuyến khích quý vị sử dụng, đăng tải, xuất bản, tái xuất bản, truyền hoặc phân phát các nội dung trình bày trên website PSI với ghi chú đầy đủ về bản quyền sở hữu trí tuệ thuộc về PSI (© PSI , hoặc © Cty cổ phần chứng khoán Dầu Khí).

Khi đã đăng ký tài khoản sử dụng thông tin, quý vị đồng ý để PSI tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc liên lạc nào khác và thông tin được quý vị cung cấp, trao đổi trên website PSI một cách hoàn toàn miễn phí.

3. Thái độ và hành vi ứng xử của người sử dụng

Bằng việc xác nhận “Đồng ý” hoặc “Xác nhận” đăng ký tài khoản truy cập thông tin, quý vị đã khẳng định rằng:

 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm với các thông tin và hoạt động của mình trên website PSI;
 • Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc vi phạm pháp luật;
 • Không đăng tải hay trao đổi các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam vi phạm pháp luật;
 • Không lợi dụng webite PSI để tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam;
 • Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam;
 • Không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi vào các hoạt động phi pháp;
 • Không cố gắng truy nhập bất hợp pháp đến dịch vụ, thu thập các thông tin hoặc tài liệu, các tài khoản của thành viên khác. Không gây cản trở hoặc phá rối dịch vụ.

Quý vị đồng ý rằng sẽ KHÔNG tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát dưới bất kỳ hình thức nào trên website PSI:

 • Những thông tin về bản quyền, các nhãn hiệu, tên gọi độc quyền và các nội dung khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ vào mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người giữ bản quyền;
 • Bất kỳ thông tin bất hợp pháp, nguy hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, lăng mạ, giả mạo cá nhân hoặc tổ chức khác, thù hận, kích động, phân biệt chủng tộc, dân tộc… gây khó chịu hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ quy định nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay nước ngoài;
 • Các thông tin dẫn đến việc truyền bá hoặc khuyến khích các hành vi trái luật pháp;
 • Các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, "thư rác", "thư gửi hàng loạt"… và các thông tin khác mà thành viên không mong muốn hoặc không cho phép vì mục đích thương mại;
 • Các thông tin sai và lệch lạc;
 • Thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, các đoạn mã máy tính, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng, phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.

4. Nội dung trao đổi trên Website PSI

Quý vị hiểu và xác nhận rằng tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, thư hoặc các tài liệu khác (sau đây được gọi là "nội dung"), cho dù được sử dụng công khai trên website PSI hoặc được gửi riêng giữa các thành viên, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra nội dung đó. Điều này có nghĩa là quý vị, chứ không phải PSI , phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nội dung mà quý vị đăng tải, công bố, hoặc truyền qua ứng dụng website PSI .

PSI không chịu trách nhiệm kiểm soát hoặc theo dõi nội dung được các thành viên chia sẻ riêng tư (nếu có), vì vậy, không thể và không bảo đảm về tính chính xác, nguyên vẹn, chất lượng hoặc vấn đề bản quyền của nội dung đó.

PSI có quyền xóa hoặc sửa các nội dung do quý vị gửi vào website PSI nếu vi phạm các quy định của Điều khoản Sử dụng, hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, pháp luật và văn hóa Việt Nam, hoặc có nội dung nhằm lăng mạ, sỉ nhục, phỉ báng, bêu xấu, mạt sát, gây hấn, kích động, chia rẽ, bài xích các thành viên khác, hoặc vi phạm bản quyền và các nội dung khác mà PSI thấy không phù hợp mà không cần phải giải thích lý do.

Quý vị hiểu và xác nhận rằng những thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm tính riêng tư cá nhân, vi phạm thuần phong mỹ tục sẽ ngay lập tức làm bạn mất quyền truy cập thông ti trên website PSI và có thể bị truy tố trước pháp luật.

Quý vị đồng ý rằng PSI sẽ không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về cách hành xử của thành viên.

Bằng việc đăng tải thông tin, quý vị đã cho phép PSI quyền để sử dụng, tái bản, sửa đổi, điều chỉnh, đăng, dịch, tạo các nội dung dựa trên thông tin đó, phân phát, thực hiện, trưng bày và quảng bá đó trên phạm vi toàn thế giới và/hoặc kết hợp với các thông tin khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông, hoặc kỹ thuật nào hiện đã được biết tới hoặc sẽ được phát triển sau này mà không phải trả tiền bản quyền, có thể sử dụng vĩnh viễn, chuyển nhượng và chuyển giao hoàn toàn cho người khác.

5. Thông báo vi phạm

PSI website mong muốn trở thành phương tiện truyền thông tài chính trực tuyến văn hóa, bổ ích, công bằng và hợp pháp. Vì vậy, nếu quý vị phát hiện bất cứ hành vi hoặc nội dung nào vi phạm các thỏa thuận trên, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email đến support@psi.vn

Nếu có khiếu nại về nội dung bị xem là vi phạm, vui lòng gửi email tới support@psi.vn

6. Chấm dứt quyền truy cập nội dung

PSI có quyền đơn phương xóa, ngừng hoặc hạn chế việc sử dụng các nội dung do thành viên đăng tải vi phạm Điều khoản Sử dụng hoặc trái với quy định của pháp luật.

7. Miễn trừ

PSI không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, những hậu quả nảy sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên từ việc truy cập hay ngoài việc truy cập được tới các nội dung thông tin và ứng dụng trên website PSI hoặc các trang liên kết.

PSI và các tổ chức liên quan không phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản lệ phí pháp lý hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc quý vị sử dụng dịch vụ và nội dung từ website PSI.

8. Thông tin chung

Điều khoản Sử dụng này cùng với Quy định Quyền Riêng tư được coi là toàn bộ thỏa thuận giữa quý vị và PSI . Việc PSI không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong Điều khoản Sử dụng không được coi là từ bỏ cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý đối với quyền hoặc điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng bị vô hiệu thì các điều khoản khác của Điều khoản Sử dụng vẫn sẽ có đầy đủ giá trị và hiệu lực.

9. Bản quyền và các thông tin về bản quyền

Bản quyền © 2009 thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí - Giữ toàn quyền