Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Câu hỏi thường gặp

Trường hợp Khách hàng không muốn tiếp tục thực hiện giao dịch mua bán chứng khoán và/hoặc yêu cầu thanh lý một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng trước thời hạn quy định, thì Khách hàng gửi Đơn đề nghị thanh lý trước hạn ít nhất trước 05 (năm) ngày làm việc đối với trường hợp giá trị đặt cọc dưới 01 tỷ đồng, và trước ít nhất 10 (mười) ngày làm việc đối với trường hợp giá trị đặt cọc trên hoặc bằng 01 tỷ đồng. Căn cứ trên Đơn đề nghị của Khách hàng, sẽ trình cấp có thẩm quyền quyết định việc thanh lý trước hạn.

  • Khách hàng có giấy đề nghị bằng văn bản về nhu cầu gia hạn với PSI –trước ít nhất 03 ngày làm việc trước khi Hợp đồng hết hạn. Căn cứ trên Đơn đề nghị của Khách hàng, cán bộ PSI  lập tờ trình  trình cấp có thẩm quyền quyết định việc gia hạn.
  • Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiến hành ký Phụ lục gia hạn Hợp với Khách hàng. 
     

Khi Khách hàng có nhu cầu đầu tư và nắm quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp => CTV/NVKD/NVGD tại các CN/PGD/PKD có trách nhiệm hướng dẫn sản phẩm cho Khách hàng, đảm bảo Khách hàng hiểu rõ về dịch vụ.

Sau khi đến thời điểm được quy định trong hợp đồng đặt mua, Nhân viên PSI sẽ gọi điện và trực tiếp hướng dẫn anh/chị thực hiện thủ tục: chuyển số tiền còn lại sau khi trừ số tiền đặt cọc vào tài khoản thanh toán của PSI, kí hợp đồng mua bán và thực hiện cấp giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu đến nhà đầu tư.

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame