Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
home-slider-image

Khách hàng tổ chức

Biểu phí

Thời gian áp dụng biểu phí: Từ ngày 07/01/2021 cho đến khi có văn bản thay thế.

Khách hàng

Giá trị Giao dịch / ngày

Cổ phiếu / Chứng chỉ quỹ / Chứng quyền có bảo đảm

Trái phiếu

Cá nhân Việt Nam và Cá nhân Nước Ngoài

Dưới 100 Triệu

0.30%

0.03%

100 tr = < GTGD < 500 tr

0.25%

0.03%

500 tr =< GTGD < 1 Tỷ

0.20%

0.03%

Trên hoặc bằng 1 Tỷ

0.15%

0.03%

Tổ chức Việt Nam và Tổ chức Nước Ngoài

Dưới 1 tỷ

0.25%

0.03%

1 tỷ < = GTGD < 10 tỷ

0.20%

0.03%

Trên hoặc bằng 10 tỷ

0.15%

0.03%

Cán bộ thuộc PVN

Dưới 500 Triệu

0.20%

0.02%

Trên  hoặc bằng 500 Triệu

0.15%

0.02%

Tổ chức thuộc PVN

Toàn bộ giao dịch

0.15% - 0.5%

0.02%

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Phí giao dịch trái phiếu đối với khách hàng tổ chức có thể đàm phán theo từng trường hợp cụ thể

Loại chứng khoán

Mức phí PSI thu

Phí PSI nộp VSD (tham khảo)

Thời gian thu

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

0,27 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/tháng

0,27 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/tháng

Hàng tháng

Trái phiếu

0,18 đồng/trái phiếu/tháng, tối đa 2.000.000 đồng/tháng/mã trái phiếu

0,18 đồng/trái phiếu/tháng, tối đa 2.000.000 đồng/tháng/mã trái phiếu

Hàng tháng

TÊN PHÍ

Mức phí PSI thu

Phí PSI nộp VSD (tham khảo)

Thời gian thu

Phí chuyển khoản phát sinh do nhà đầu tư tất toán tài khoản

0,5 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán (tối thiểu là 100.000 đồng/ 1 lần tối đa không quá 500.000 đồng/1 lần/1 mã CK)

0,5 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán (tối đa không quá 500.000 đồng/1 lần/1 mã CK). Không thu phí đối với tài khoản không có chứng khoán.

Khi có phát sinh

Phí chuyển khoản theo yêu cầu của khách hàng chuyển giữa 02 CTCK

0,5 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán (tối thiểu là 100.000 đồng/ 1 lần tối đa không quá 500.000 đồng/1 lần/1 mã CK)

0,3 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán (tối đa không quá 300.000 đồng/1 lần/1 mã CK). Không thu phí đối với tài khoản không có chứng khoán.

Khi có phát sinh

Phí chuyển khoản phát sinh để thực hiện thanh toán

0,3 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã (tối đa không quá 300.000 đồng/1 lần/1 mã CK)

0,3 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã (tối đa không quá 300.000 đồng/1 lần/1 mã CK)

Khi có phát sinh

 

Trường hợp khách hàng tất toán/ chuyển khoản nhưng tài khoản không có chứng khoán thì mức phí thu là 0 đồng/1 lần (chỉ áp phí tối thiếu 100.000 đồng/ 1 lần với trường hợp có chứng khoán).  

Giá trị Giao dịch/lần

Phí PSI thu (tối thiểu 100.000 VNĐ/hồ sơ)

 • Chuyển quyền sở hữu các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp  thuận.
 • Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật
 • Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán trừ các trường hợp đặc biệt

0.2%/GTGD

 • Toàn bộ giao dịch chuyển quyền sở hữu do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, góp vốn bằng cổ phiếu thành lập, bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật CK, Luật dân sự.
 • Chuyển quyền sở hữu do bán phần vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác, chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF, thực hiện chứng quyền có bảo đảm

0.1%/GTGD

 • Giao dịch Trái phiếu

0.01%/GTGD

 

Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán áp dụng cho các trường hợp sau:

 • Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật
 • Các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận
 • Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán, trừ các trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể, giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh, chị, em ruột với nhau (Các trường hợp thừa kế loại trừ trên không phải nộp phí VSD thì PSI chỉ thu phí tối thiểu thực hiện hồ sơ)
 • Toàn bộ giao dịch chuyển quyền sở hữu do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, góp vốn bằng cổ phiếu thành lập, bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật CK, Luật dân sự.
 • Chuyển quyền sở hữu do bán phần vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác, chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF, thực hiện chứng quyền có bảo đảm
 • Các trường hợp chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán khác PSI không quy định sẽ thu theo biểu phí của VSD. 

Giá trị giao dịch = Số lượng CK x Giá chứng khoán
Giá chứng khoán được xác định theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng nhưng không thấp hơn mức giá tham chiếu của cổ phiếu vào ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện chuyển quyền sở hữu hoặc theo giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nhân với số lượng cổ phiếu thực hiện chuyển nhượng. Trường hợ biếu tặng cho, thừa kế hoặc hợp đồng không có giá chuyển nhượng thì lấy theo giá tham chiếu của cổ phiếu vào ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện chuyển quyền sở hữu nhân với số lượng cổ phiếu thực hiện chuyển nhượng.

 

Mức phí PSI thu

Phí PSI nộp VSD (tham khảo)

Thời gian thu

Phí chào mua công khai

0.2%/ GTGD

Tối thiểu: 100.000 vnđ/ bộ hồ sơ

0.03% Giá trị chuyển quyền sở hữu

Khi có phát sinh


Giá trị giao dịch = Số lượng CK x Giá chứng khoán
Giá chứng khoán là giá thực hiện chào mua.  

 

Mức phí PSI thu

Thời gian thu

Thời hạn áp dụng mức phí

Phí phong tỏa và theo dõi phong tỏa chứng khoán,quyền phát sinh theo yêu cầu khách hàng, bên thứ 3

0.2%/ GTGD/năm

Tối thiểu: 200.000 vnđ/ hồ sơ/năm

Tối đa: 20.000.000 vnđ/hồ sơ/năm

Khi có phát sinh

Tối đa không quá 01 năm/ bộ hồ sơ

 

Giá trị giao dịch = Số lượng CK x Giá chứng khoán
Giá chứng khoán được xác định là mệnh giá. 

 

Mức phí PSI thu

Phí PSI nộp VSD (tham khảo)

Thời gian thu

Phí sửa lỗi

sau giao dịch

0.004% giá trị khoản vay, tối thiểu 500.000 đồng/1 giao dịch sửa lỗi

0.004% giá trị khoản vay, tối thiểu 500.000 đồng/1 giao dịch sửa lỗi

Khi có phát sinh


Giá trị giao dịch = Số lượng CK x Giá chứng khoán
Nếu thời gian đề nghị theo dõi phong tỏa dưới 1 năm, làm tròn thành 1 năm. Từ năm thứ hai thu hàng năm theo mức phí quy định.

Xem thêm Tại đây

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame