Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Câu hỏi thường gặp

Về kỳ hạn, sản phẩm trái phiếu P-Bond 1 có kỳ hạn cố định: 3 tháng, 6 tháng
Biểu lãi suất áp dụng đối với các sản phẩm P-Bond 1 thay đổi theo từng thời kỳ, chi tiết về mức lãi suất áp dụng anh chị tham khảo tại Trang thông tin sản phẩm P-Bond 1

Kể từ thời điểm 01 tháng kể từ ngày đầu tư, khách hàng có quyền bán lại trái phiếu cho PSI sớm hơn thời điểm được quy định trong Hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu cho PSI Khách hàng thông báo trước ít nhất 05 ngày làm việc đối với hợp đồng có giá trị đầu tư dưới 01 tỷ đồng, và trước ít nhất 10 ngày làm việc đối với hợp đồng có giá trị đầu tư trên 01 tỷ đồng...

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc trước ngày đến hạn mua lại của PSI, khi đó nếu hai bên không có thỏa thuận nào khác, thì PSI sẽ tiến hành các thủ tục chuyển tiền hoàn trả vào tài khoản khách hàng.

Phòng QLNV làm thủ tục cấp giấy Chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu cho khách hàng trong 03 ngày làm việc kể từ khi được bàn giao hồ sơ từ đầu mối phụ trách.

Khách hàng có thể mua trái phiếu vào tất cả các ngày làm việc trong tuần nếu PSI còn trái phiếu đó. Trong trường hợp hết trái phiếu, khách hàng để lại thông tin liên hệ để nhân viên tư vấn thông báo ngay khi có trái phiếu.

Khi Khách hàng có nhu cầu đầu tư và nắm quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp => CTV/NVKD/NVGD tại các CN/PGD/PKD có trách nhiệm hướng dẫn sản phẩm cho Khách hàng, đảm bảo Khách hàng hiểu rõ về dịch vụ.

Sản phẩm P-Bond 1 mang lại cho khách hàng lựa chọn linh hoạt và tối ưu hơn gửi tiết kiệm, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm, đồng thời khách hàng có quyền sở hữu trái phiếu trong thời gian nắm giữ.

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame