Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
home-slider-image

Khách hàng tổ chức

Chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp

Sản phẩm chuyển nhượng trái phiếu PBOND giúp nhà đầu tư có lựa chọn đầu tư an toàn, lãi suất cao, hấp dẫn.

Đặc điểm nổi bật

Trái phiếu của những doanh nghiệp tốt nhất, là đối tác chiến lược của PSI
Lãi suất hấp dẫn, cao hơn so với kênh đầu tư ngắn hạn khác
Tính thanh khoản cao: tổ chức phát hành có cam kết mua lại trước hạn, hoặc nhà đầu tư muốn bán lại, được hoàn gốc theo mệnh giá trái phiếu

Trái phiếu P-BOND là trái phiếu do Tổ Chức Phát Hành phát hành công bố theo Bản Công Bố Thông Tin.

Tổ chức lưu ký trái phiếu là Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam hoặc tổ chức là Thành viên của Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện dịch vụ Đăng ký và lưu ký trái phiếu doanh nghiệp cho Tổ chức Phát hành.

Giấy xác nhận sở hữu Trái phiếu có nghĩa là văn bản do PSI phát hành và quản lý, cấp lần đầu cho Chủ Sở Hữu hoặc cấp mới cho các Bên tham gia Chuyển Nhượng hoặc khi chủ sở hữu yêu cầu để xác nhận thông tin về việc sở hữu trái phiếu của trái chủ. Giấy xác nhận sở hữu trái phiếu chỉ có tính chất thông báo số dư trái phiếu của trái chủ tại thời điểm in Giấy xác nhận. Mẫu quy định đính kèm tại Quy chế Quản lý Trái phiếu.

Tùy theo quy định của nhà đầu tư về việc mua lại trái phiếu trước hạn.

Từ 8h sáng đến 16h chiều các ngày làm việc trong tuần.

Tại HO và các chi nhánh của PSI

Sau khi đăng ký online, nhà đầu tư sẽ hoàn thiện hố sơ gốc cho PSI

Tất cả các ngày làm việc (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

Theo thỏa thuận giữa Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng

Xem các câu hỏi khác

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame