Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
home-slider-image

Khách hàng tổ chức

Quản lý sổ cổ đông

Đây là dịch vụ mà PSI cung cấp đến tổ chức phát hành, PSI thay mặt tổ chức phát hành quản lý danh sách cổ đông, thực hiện các công việc liên quan đến cổ đông theo sự thống nhất giữa hai bên (Thay đổi thông tin của cổ đông, xác nhận chuyển nhượng cổ phần, cấp mới/lại sổ cổ đông...)

Đặc điểm nổi bật

Quản lý thông tin cổ đông chính xác, kịp thời và bảo mật
Truyền tải thông tin, thực hiện các quyền và nghĩa vụ giữa Tổ chức phát hành và cổ đông nhanh chóng, chính xác, đầy đủ
Thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông một cách thuận tiện và bảo mật
 • Phát hành lần đầu: Căn cứ vào hồ sơ do Tổ chức phát hành cung cấp và yêu cầu, PSI thực hiện in sổ cổ đông theo mẫu quy định.
 • Phát hành lại (do mất, rách hỏng hoặc sai thông tin): Căn cứ vào đề nghị của Tổ chức phát hành/cổ đông, PSI thực hiện in lại sổ theo quy định.

Khi phát hiện có sự sai lệch thông tin giữa danh sách cổ đông, sổ cổ đông và thực tế, cổ đông có thể đề nghị PSI điều chỉnh thông tin.

Đối với chứng khoán chưa niêm yết, hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị thay đổi thông tin - Tải về
 • CMND bản sao, Quý khách xuất trình CMND gốc để đối chiếu
 • Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần ghi sai thông tin
 • Biên lai nộp phí theo quy định.

Đối với chứng khoán đã niêm yết, hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị thay đổi thông tin - Tải về
 • CMND bản sao có chứng thực trong vòng 6 tháng
 • Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần ghi sai thông tin
 • Biên lai nộp phí theo quy định.

Ghi chú: Đối với các trường hợp thay đổi thông tin về Họ tên, số CMND do sai sót, phải có xác nhận của tổ chức phát hành (Trừ trường hợp sai sót thuộc về phía PSI).

Khi có nhu cầu chuyển nhượng, từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết), cổ đông mang theo CMND/Thẻ CCCD và hồ sơ chuyển nhượng đến Trụ sở hoặc Chi nhánh của PSI làm thủ tục.

1. Hồ sơ chuyển nhượng gồm:

 • 02 Đơn đề nghị chuyển nhượng cổ phần. - Tải về
 • Giấy tờ nhận diện người sở hữu của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng cổ phần:
  • Đối với cá nhân: Bản sao CMND, giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).
  • Đối với tổ chức: Giấy giới thiệu của người làm thủ tục, bản sao giấy ĐKKD, Bản sao Giấy ủy quyền (nếu có), bản sao CMND của người đại diện theo pháp luật và những người liên quan, các giấy tờ khác để nhận diện người sở hữu. (bản sao ĐKKD có chứng thực trong vòng 01 tháng, các giấy tờ khác có chứng thực trong vòng 06 tháng).
 • Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng (nếu có).
 • Chứng từ nộp phí chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân theo qui định.

2. Phí chuyển nhượng:

 • Phí chuyển nhượng: Áp dụng riêng đối với từng Tổ chức.
 • Phí chuyển nhượng do Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận thanh toán cho PSI.

1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

 • Trả cổ tức bằng tiền mặt: Cổ đông trực tiếp đến PSI, xuất trình CMND và thực hiện theo hướng dẫn của kế toán viên.
 • Trong trường hợp cổ đông không trực tiếp đến nhận cổ tức có thể ủy quyền cho người khác đến nhận thay, Giấy ủy quyền phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kèm theo bản sao CMND chứng thực của cổ đông. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho đối tượng khác.
 • Trong trường hợp tổ chức nhận cổ tức cho tập thể cán bộ công nhân viên, tổ chức nhận cổ tức cho tập thể cán bộ công nhân viên phải có công văn và danh sách đính kèm gửi cho Tổ chức phát hành, PSI chỉ  thực hiện khi có công văn chấp thuận của Tổ chức phát hành.

2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

Căn cứ vào thông báo của Tổ chức phát hành về ngày chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và tỷ lệ chi trả, PSI sẽ tính toán cập nhập tăng thêm cổ phần cho các cổ đông.

3. Thực hiện đăng ký và chuyển quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

Cán bộ giao dịch tại Chi nhánh và Phòng giao dịch của PSI có trách nhiệm hướng dẫn cổ đông điền đầy đủ thông tin:

 • Đơn đăng ký mua thêm cổ phần theo mẫu do Tổ chức phát hành cung cấp.
 • Giấy chuyển nhượng quyền mua cổ phần nếu cổ đông chuyển quyền mua cho người khác.
 • Nếu cổ đông không trực tiếp đăng ký quyền mua tại Chi nhánh và Phòng giao dịch của PSI có thể đăng ký bằng cách gửi hồ sơ theo đường bưu điện đến các Chi nhánh và Phòng giao dịch của PSI, hồ sơ bao gồm:
  • Đơn đăng ký mua thêm cổ phần theo mẫu do Tổ chức phát hành cung cấp.
  • Giấy nộp tiền vào Tài khoản do PSI chỉ định.
  • Bản sao CMND.

Ghi chú: PSI sẽ căn cứ dấu bưu điện để xác định thời hạn đăng ký quyền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông. PSI không chịu trách nhiệm trong trường hợp hồ sơ bị thất lạc, gửi sau ngày đăng ký quyền mua cuối cùng, trường hợp khách hàng ghi sai thông tin (nhầm số Tài khoản mà PSI cung cấp…)

Hồ sơ đề nghị phong tỏa chứng khoán bao gồm:

 • Đơn đề nghị phong tỏa có xác nhận của Cổ đông và tổ chức tín dụng (bên nhận cầm cố): 03 bản; - Tải về
 • Hợp đồng cầm cố chứng khoán: 01 bản sao;
 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc còn hiệu lực) với Cổ đông cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao công chứng, Giấy giới thiệu với Cổ đông tổ chức.
 • Sổ cổ đông bản chính.
 • Chứng từ nộp phí theo quy định

Hồ sơ đề nghị giải tỏa chứng khoán bao gồm:

 • Đề nghị giải tỏa có xác nhận của Cổ đông và tổ chức tín dụng (bên nhận cầm cố): 03 bản; - Tải về
 • Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc còn hiệu lực) với Cổ đông cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy CN ĐKKD) bản sao công chứng, Giấy giới thiệu với Cổ đông tổ chức.

PSI sẽ thực hiện phong tỏa/giải tỏa chứng khoán sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Khách hàng làm theo hướng dẫn <tại đây>

Khách hàng làm theo hướng dẫn <tại đây>

Theo quy định của PSI

Khách hàng làm theo hướng dẫn <tại đây>

Theo quy định của PSI

Xem các câu hỏi khác

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame