Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
home-slider-image

Khách hàng cá nhân

Chuyển nhượng trái phiếu

Sản phẩm chuyển nhượng trái phiếu PBOND giúp nhà đầu tư có lựa chọn đầu tư an toàn, lãi suất cao, hấp dẫn, bảo mật thông tin hiệu quả.

Đặc điểm nổi bật

Trái phiếu của những doanh nghiệp tốt nhất, là đối tác chiến lược của PSI
Lãi suất hấp dẫn, cao hơn so với kênh đầu tư ngắn hạn khác
Tính thanh khoản cao: tổ chức phát hành có cam kết mua lại trước hạn, hoặc nhà đầu tư muốn bán lại theo quy định của TCPH, được hoàn gốc theo mệnh giá trái phiếu

Trái phiếu P-BOND là trái phiếu do Tổ Chức Phát Hành phát hành công bố theo Bản Công Bố Thông Tin.

Khách hàng cá nhân/tổ chức trong nước, có tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại PSI, đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Có nghĩa là văn bản do PSI phát hành và quản lý, cấp lần đầu cho Chủ Sở Hữu hoặc cấp mới cho các Bên tham gia Chuyển Nhượng hoặc khi chủ sở hữu yêu cầu để xác nhận thông tin về việc sở hữu trái phiếu của trái chủ. Giấy xác nhận sở hữu trái phiếu chỉ có tính chất thông báo số dư trái phiếu của trái chủ tại thời điểm in Giấy xác nhận. Mẫu quy định đính kèm tại Quy chế Quản lý Trái phiếu.

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame