Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Hướng dẫn sử dụng

Cám ơn bạn đã sử dụng các dịch vụ của PSI, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng phần mềm bằng các hướng dẫn sử dụng chi tiết như bên dưới. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc, cần trợ giúp hoặc có đề nghị gì, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ.
thumb__img
Hướng dẫn đăng ký giao dịch Trung tâm Giao dịch số
thumb__img
Hướng dẫn sử dụng PSI Pro Trading 3.0 (Desktop)
thumb__img
Hướng dẫn sử dụng PSI Mobile Trading 1.0
thumb__img
Hướng dẫn sử dụng PSI Web Mobile 3.0
thumb__img
Hướng dẫn sử dụng mở tài khoản trực tuyến (eKYC) PSI ONLINE TRADING
thumb__img
Hướng dẫn sử dụng mở tài khoản trực tuyến (eKYC) PSI MOBILE APP
thumb__img
Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán
thumb__img
Hướng dẫn sử dụng PSI Online Trading 3.0 (Desktop)
thumb__img
Hướng dẫn sử dụng Smart OTP
thumb__img
Hướng dẫn thực hiện giao dịch qua tài khoản định danh BIDV