Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
28
02/2020
Báo cáo cập nhật DPM 02.2020 ...
4 năm trước ・ 28/02/2020
Đọc online
thumb__img
28
02/2020
Báo cáo cập nhật PVI 02.2020 ...
4 năm trước ・ 28/02/2020
Đọc online
thumb__img
27
02/2020
Quan điểm đầu tư Chúng tôi đánh giá năm 2020 sẽ là thời điểm bắt đầu DMC đẩy mạnh thực hiện thay đổi chiến lược kinh doanh tập trung vào mảng kinh doanh trong yếu là Hóa Chất. Chiến ...
4 năm trước ・ 27/02/2020
Đọc online
thumb__img
17
02/2020
Quan điểm đầu tư Ngành năng lượng điện của Việt Nam nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của POW nói riêng vẫn còn khá hấp dẫn dựa trên các nhân tố thúc đẩy như: (i) Nhu cầu ...
4 năm trước ・ 17/02/2020
Đọc online
thumb__img
13
02/2020
Quan điểm đầu tư BSR luôn vận hành hơn 100% công suất do nhu cầu lớn từ nhu cầu trong nước, nhà máy lọc dầu Dung Quất cung cấp từ 30-35% nhu cầu xăng dầu trong nước. Kết quả kinh doanh đạt ...
4 năm trước ・ 13/02/2020
Đọc online

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
12
02/2020
Quan điểm đầu tư NT2 là công ty hoạt động tốt, duy trì sản xuất ổn định và thường xuyên trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao (trên 9%). NT2 sẽ có lợi thế trong thời gian tới do ...
4 năm trước ・ 12/02/2020
Đọc online
thumb__img
02
02/2020
Báo cáo phân tích GSP 02/2020 ...
4 năm trước ・ 02/02/2020
Đọc online
thumb__img
02
02/2020
Báo cáo cập nhật PVG 02/2020 ...
4 năm trước ・ 02/02/2020
Đọc online
thumb__img
15
11/2019
PSI dự báo, doanh thu trong Q4 của GAS đạt 20.361 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 78.696 tỷ đồng tăng 4% so với cùng kỳ và vượt 20% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế ...
4 năm trước ・ 15/11/2019
Đọc online
thumb__img
15
11/2019
PSI đánh giá tích cực hoạt động kinh doanh của BSR với (1) Tối ưu hóa chi phí gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh (2) Tình hình tài chính, dòng tiền của BSR duy trì tích cực (3) Hưởng lợi từ ...
4 năm trước ・ 15/11/2019
Đọc online

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!