Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
home-slider-image

Khách hàng tổ chức

Biểu phí Dịch vụ tài chính

1. Ứng trước tiền bán (UTTB)

  • Mức phí:  0,0381%/ngày (tương đương 13,9%/năm

2.  Giao dịch ký quỹ

  • Mức phí: 0,03699%/ngày (tương đương 13,5%/năm)
    Lãi suất quá hạn: 0,05548%/ngày (tương đương 150% lãi suất trong hạn).

(Ghi chú: cơ sở tính lãi suất là 365 ngày/năm)

Biểu phí có hiệu lực ngày: 23/02/2023

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame