Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
home-slider-image

Khách hàng tổ chức

Chuyển giao dịch về PSI

Dịch vụ phục vụ cho khách hàng có nhu cầu chuyển chứng khoán từ tài khoản tại công ty chứng khoán khác về giao dịch tại PSI.

Đặc điểm nổi bật

Nhanh chóng
An toàn
Ưu đãi hấp dẫn
  • Khách hàng làm thủ tục chuyển khoản chứng khoán (nếu còn số dư) tại CTCK cũ. Khách hàng cung cấp cho CTCK cũ thông tin tài khoản chứng khoán tại PSI để làm thủ tục chuyển tài khoản.
  • Sau khi nhận được chứng khoán chuyển đến PSI sẽ ghi nhận trên tài khoản của Khách hàng (thời gian thông thường là 02-03 ngày làm việc kể từ ngày công ty CK chuyển hồ sơ đến VSD).
  • Khách hàng có thể tra cứu trực tuyến thông tin chứng khoán chuyển đến hoặc liên hệ lại TTDVKH để kiểm tra thông tin.
  • Khách hàng cần mở tài khoản chứng khoán tại PSI. Sau đó, Khách hàng làm thủ tục chuyển khoản chứng khoán (nếu còn số dư) tại CTCK cũ. Khách hàng cung cấp cho CTCK cũ thông tin tài khoản chứng khoán tại PSI để làm thủ tục chuyển tài khoản.
  • Sau khi nhận được chứng khoán chuyển đến PSI sẽ ghi nhận trên tài khoản của Khách hàng (thời gian thông thường là 02-03 ngày làm việc kể từ ngày công ty CK chuyển hồ sơ đến VSD).
  • Khách hàng có thể tra cứu trực tuyến thông tin chứng khoán chuyển đến hoặc liên hệ lại TTDVKH để kiểm tra thông tin.

Có. Chứng khoán chuyển khoản sẽ được hạch toán theo đúng lại khách hàng đang sở hữu có thể là tự do chuyển nhượng, hạn chế chuyển nhượng hay chờ giao dịch.

Miễn phí

Phụ thuộc vào công ty chứng khoán cũ. Sau khi nhận chứng từ có hiệu lực từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), PSI sẽ hạch toán ghi tăng số chứng khoán tương ứng của khách hàng vào hệ thống. Hệ thống sẽ thông báo cho khách hàng biết kết quả ghi có này.

Theo quy định của PSI

Theo quy định của PSI

Xem các câu hỏi khác

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame