Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
home-slider-image

Khách hàng tổ chức

Giao dịch ký quỹ

Dịch vụ giao dịch ký quỹ là công cụ sử dụng đòn bẩy trong hoạt động đầu tư của khách hàng. PSI sẽ hỗ trợ khách hàng thông qua hình thức cho vay vốn để thực hiện giao dịch mua chứng khoán nằm trong danh mục quy định của UBCKNN.

Đặc điểm nổi bật

Thời gian hỗ trợ vốn: từ T+ tới 90 ngày, kèm chính sách gia hạn linh hoạt tùy thời kỳ. Lãi suất hấp dẫn
Tỉ lệ vay: Tối đa 50%. Danh mục cho vay: file đính kèm --cập nhật đầy đủ danh mục cho vay đến thời điểm hiện tại
Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân, tổ chức trong nước có tài khoản giao dịch ký quỹ mở tại PSI (theo quy định)
 • Khi tài khoản có tiền, hệ thống sẽ tự động thu nợ vào cuối ngày.
 • Thứ tự trả nợ: Ưu tiên trả nợ cho các khoản giải ngân xa nhất trước, tiền thừa sẽ được tiếp tục trả nợ cho các khoản kế tiếp cho tới khi hết nợ hoặc hết tiền tùy điều kiện nào tới trước.
 • Đăng ký online tại đây
 • Tới địa chỉ của PSI trên toàn quốc để mở tài khoản giao dịch ký quỹ link dẫn tới địa chỉ
 • Qua nhân viên Môi giới/ quản lý tài khoản.
 • Không cần ký hồ sơ mỗi lần vay
 • Tự động giải ngân, thu nợ tự động khi tài khoản có tiền
 • Đăng ký một lần duy nhất
 • Tỷ lệ cho vay cao, danh mục cho vay phong phú
 • Sức mua (đòn bẩy) tự động
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 06/2024 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 05/2024 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 04/2024 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 03/2024 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 02/2024 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 01/2024 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 12/2023 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 11/2023 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 10/2023 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 09/2023 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 08/2023 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 07/2023 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 06/2023 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 05/2023 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 04/2023 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 03/2023 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 01/2023 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 11/2022 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 10/2022 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 09/2022 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 08/2022 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 07/2022 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 06/2022 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 05/2022 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 04/2022 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 03/2022 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 02/2022 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 01/2022 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 12/2021 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 11/2021 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 10/2021 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 09/2021 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 08/2021 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 07/2021 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 06/2021 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 05/2021 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 04/2021 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 03/2021 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 02/2021 - Tải về
 • Danh mục giao dịch ký quỹ - Tháng 01/2021 - Tải về

Quý khách có thể đăng ký thông qua: 

 • Hệ thống giao dịch trực tuyến PSI Online Trading/PSI Pro Trading/PSI Mobile App
 • Liên hệ tổng đài Contact Center
 • Trực tiếp tại các Điểm giao dịch của PSI.
 • Tỉ lệ ký quỹ duy trì CMR = tài sản thực/ Tổng tài sản tối thiểu bằng 40%
 • Tỉ lệ bán giải chấp chứng khoán CMR < 30%

Không thể. Quý khách vui lòng thực hiện chuyển tiền nội bộ từ tiểu khoản giao dịch ký quỹ sang tiểu khoản thông thường (tiểu khoản không sử dụng tiền vay của CTCK) để thực hiện mua các mã chứng khoán upcom và các mã chứng khoán thuộc danh mục cấm của Sở GDCK.

Sức mua được tính trên cơ sở giá trị định giá tài sản của khách hàng (bao gồm tiền mặt, giá trị chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ tính theo tỉ lệ định giá ban hành từng thời kỳ tại PSI). Trường hợp giá trị định giá tài sản của khách hàng tăng thêm thì sức mua sẽ tăng lên tương ứng theo công thức tính toán sức mua.

Có. Khách vay được phép trả nợ trước hạn và không bị phạt vì trả nợ trước hạn.

Có. Hệ thống sẽ hỗ trợ Nhà đầu tư (NĐT) thực hiện thu nợ giao dịch ký quỹ (GDKQ) vào cuối mỗi ngày giao dịch nếu tài khoản của Quý khách có tiền bán chứng khoán về hoặc tiền nộp vào tài khoản trước 15h00 chiều hàng ngày. Trường hợp khách hàng nộp tiền sau 15h00 giờ, vui lòng liên hệ nhân viên môi giới hoặc chủ động thực hiện thao tác thủ công thanh lý nợ GDKQ trên phần mềm online của PSI.

 1. Có Tài khoản Chứng khoán
 2. Ký và mở Hợp đồng GDKQ theo Mẫu của PSI
 3. Chấp nhận các rủi ro liên quan đến TTCK và rủi ro biến động danh mục hoặc lãi suất cho vay.
   

Khi đăng ký sử dụng sản phẩm này, Quý khách hoàn toàn không mất phí đăng ký sử dụng dịch vụ, Chỉ khi nào phát sinh khoản vay mới bắt đầu tính phí vay <bảng lãi suất DVTC đính kèm>

Xem các câu hỏi khác

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame