Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
home-slider-image

Khách hàng tổ chức

Ứng trước tiền bán

PSI thực hiện Mua quyền nhận tiền bán của Khách hàng khi trên tài khoản có tiền bán chứng khoán chờ về, giúp Khách hàng được nhận tiền bán ngay khi sử dụng dịch vụ mà không phải chờ đợi tiền bán về theo quy định.

Đặc điểm nổi bật

Sức mua tự động, không cần ứng từng lần
Đăng ký một lần duy nhất
Chỉ chịu phí dịch vụ tính trên khoản vay thực tế
  • Giao dịch trực tuyến trên phần mềm hoặc trang web của PSI 
  • Giao dịch qua tổng đài 1900558838
  • Trực tiếp tại các chi nhánh và phòng giao dịch của PSI

Ghi chú: Riêng đối với dịch vụ UTTB tự động, Khách hàng cần đăng ký trực tiếp tại các chi nhánh và phòng giao dịch của PSI lần đầu để có thể được sử dụng lâu dài cho tới khi khách hàng hủy dịch vụ này.

Khách hàng có thể đăng ký Mua quyền nhận tiền bán chứng khoán tự động (UTTB tự động) 

<mẫu biểu tại đây>

Ngay khi lệnh Mua của Khách hàng được đặt vào hệ thống giao dịch của PSI, hệ thống sẽ tự động kích hoạt việc Mua quyền nhận tiền bán chứng khoán tự động trên tiểu khoản của Khách hàng với số tiền tối đa là giá trị tiền bán chứng khoán chờ về tùy thuộc vào giá trị lệnh đặt Mua hoặc khớp lệnh. Trường hợp lệnh mua không khớp, toàn bộ giá trị Mua quyền nhận tiền bán chứng khoán đã thực hiện trước đó sẽ được hủy bỏ.

Khách hàng sau khi thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán, có thể được rút 1 phần hoặc toàn bộ số tiền đã ứng trước tiền bán chứng khoán tùy theo quy định của PSI về việc duy trì tỉ lệ rút tiền nhằm đảm bảo khả năng thanh toán nợ trên tài khoản của khách hàng. 

Đối với Khách hàng không có nợ, thì được rút toàn bộ số tiền đã ứng trước tiền bán chứng khoán.

Phí UTTB sẽ được tính ngay khi khách hàng thực hiện UTTB.
Công thức Phí UTTB = Số tiền UTTB * lãi suất UTTB theo ngày * số ngày UTTB.
Đối với Ứng trước tiền bán tự động, hệ thống sẽ tự cập nhật tiền bán chờ về vào sức mua, phí UTTB chỉ bị tính khi khách hàng khớp lệnh mua thành công.

Khi Quý khách đăng ký và sử dụng dịch vụ Ứng trước tiền bán tự động thì ngay khi lệnh Mua của Khách hàng được đặt vào hệ thống giao dịch của PSI, hệ thống sẽ tự động kích hoạt việc Mua quyền nhận tiền bán chứng khoán tự động trên tiểu khoản của Khách hàng với số tiền tối đa là giá trị tiền bán chứng khoán chờ về tùy thuộc vào giá trị lệnh đặt Mua hoặc khớp lệnh. Trường hợp lệnh mua không khớp, toàn bộ giá trị Mua quyền nhận tiền bán chứng khoán đã thực hiện trước đó sẽ được hủy bỏ.

Xem các câu hỏi khác

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame