Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
15
05/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã SPP - Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sài Gòn như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2019 - Mã chứng khoán: SPP - Số lượng ...
3 năm trước ・ 15/05/2019
thumb__img
13
05/2019
Kính gửi: Quý khách hàng Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay giao dịch ký quỹ mã chứng khoán HQC trong danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI ...
3 năm trước ・ 13/05/2019
thumb__img
13
05/2019
Kính gửi Quý khách hàng! Về việc chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VInachem) tại Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng (SRC), PSI xin gửi tới Quý khách hàng các tài liệu văn bản ...
3 năm trước ・ 13/05/2019
thumb__img
03
05/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ mã chứng khoán KPF trong danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau: - Mã chứng khoán: KPF - Tên chứng khoán: ...
3 năm trước ・ 03/05/2019
thumb__img
26
04/2019
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) thông báo tới Quý khách hàng về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Sản xuất Hà Nội như sau: ...
3 năm trước ・ 26/04/2019

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
23
04/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ mã chứng khoán TVB trong danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau: -         Mã chứng ...
3 năm trước ・ 23/04/2019
thumb__img
16
04/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã PTX - Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh như sau: -      Ngày đăng ký cuối cùng: ...
3 năm trước ・ 16/04/2019
thumb__img
15
04/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ mã chứng khoán PVC trong danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau: -         Mã chứng ...
3 năm trước ・ 15/04/2019
thumb__img
11
04/2019
Kính gửi Quý khách hàng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ 02 Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Chi nhánh Đà Nẵng, chi tiết như sau: 1. Từ ngày ...
3 năm trước ・ 11/04/2019
thumb__img
11
04/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại chứng khoán ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau: Mã chứng khoán Tên chứng khoán Lý do loại ...
3 năm trước ・ 11/04/2019

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!