Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

4 tuần trước ・ 24/05/2024

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-ĐTKDV ngày 23/05/2024 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc Phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Dược Khoa:

1. Thông tin chung về doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

- Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Công Trứ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại: (08-24) 3933 2607         Fax: (08-24) 3972 8753

- Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.

- Vốn điều lệ: 37.246.900.000 đồng.

2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Dược Khoa do Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) ban hành

3. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI).

4. Tổ chức bán đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI).

5. Quyền mua cổ phần chào bán:

Loại quyền mua cổ phần chào bán:

Quyền mua cổ phần phổ thông

Tổng số lượng quyền mua cổ phần chào bán:

180.810 quyền mua cổ phần (tương đương quyền được mua 90.405 cổ phần phát hành mới)

Tỷ lệ thực hiện quyền mua:

50% (tức là 01 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền mua, và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 05 cổ phần phát hành mới được chào bán)

Giá khởi điểm để đấu giá:

4.300 đồng/quyền mua cổ phần (tương đương 8.600 đồng để có quyền mua 01 cổ phần mới).

Bước giá:

100 đồng/01 quyền mua

Bước khối lượng:

100 quyền mua (tương đương quyền được mua 50 cổ phần phát hành mới) (trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số quyền mua cổ phần chào bán)

Số quyền mua cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua:

0 quyền mua cổ phần

Đặt cọc đấu giá:

10% giá trị tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm

Hình thức đấu giá:

Đấu giá công khai thông thường

6. Công bố thông tin; Đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự đấu giá

  • Công bố thông tin: trên ba (03) số báo liên tiếp của Báo Đầu tư, Báo Kinh tế và Đô thị, trang thông tin điện tử của SCIC, PSI từ ngày 24/05/2024.
  • Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: 08h00 ngày 24/05/2024 tới 16h00 ngày 06/06/2024 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí – Tầng 2, tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 09h00 ngày 13/06/2024.
  • Địa điểm: Nộp trực tiếp vào hòm phiếu tại Tổ chức bán đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí – Tầng 2, tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

7. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

  • Thời gian: 09h30 ngày 13/06/2024.
  • Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu K– Tầng 2, tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

8. Thời gian thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

  •  Thời gian thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần: 13/06/2024 – 15/06/2024.
  • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đủ điều kiện nhận lại tiền đặt cọc: 13/06/2024 – 18/06/2024.

Nhà đầu tư xem Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên web: www.scic.vn; www.psi.vn.

Tài liệu đính kèm

Trân trọng thông báo!

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame