Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

TCT CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HSX: PVD) - Cập nhật ĐHCĐ 2024

TCT CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HSX: PVD) - Cập nhật ĐHCĐ 2024

2 tháng trước ・ 26/04/2024

KỲ VỌNG VỀ MỘT CHU KỲ TĂNG TRƯỞNG MỚI

Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2023. PVD ghi nhận tổng doanh thu đạt 6,160 tỷ đồng (+10% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 546 tỷ đồng. Theo đó, PVD lần lượt hoàn thành 114% và 546% kế hoạch ĐHĐCĐ đã đề ra trước đó. Kết quả kinh doanh trong năm 2023 tăng trưởng mạnh nhờ: (1) Đơn giá cho thuê và hiệu suất giàn khoan đều tăng theo tình hình chung của thị trường khoan tại khu vực Đông Nam Á; (2) Kiểm soát tốt và cắt giảm các chi phí vận hành; (3) Đàm phán thành công với các ngân hàng để giảm lãi suất cho vay các giàn khoan; (4) Ghi nhận khoản bồi thường trị giá 6 triệu USD từ thỏa thuận chấm dứt HĐ với khách hàng tại Thái Lan.

PVD không chia cổ tức năm 2023. Đại hội cũng đã thông qua việc PVD không chia cổ tức năm 2023. Phương án chi trả cổ tức năm 2024 sẽ được quyết định sau khi công bố KQKD năm 2024.

Kế hoạch kinh doanh 2024 thận trọng. PVD đặt kế hoạch kinh doanh 2024 thận trọng với mục tiêu doanh thu là 6,200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 380 tỷ đồng.

Lạc quan về triển vọng dài hạn. Ban lãnh đạo lạc quan về giá dầu và triển vọng thị trường giàn khoan tự nâng (JU) ít nhất là đến năm 2030, dù Saudi Aramco hoãn vốn đầu tư XDCB trong thời gian gần đây. Tại thị trường trong nước, dự án Lô B đang tiến hành đấu thầu công khai cho 2 giàn khoan, tái khẳng định tiến độ vững chắc của dự án này.

Tình hình kinh doanh Q1/2024. Doanh thu quý 1/2024 của PVD ước đạt 1,700 tỷ đồng (+38% YoY), lợi nhuận trước thuế ước đạt 200 tỷ đồng (+217% YoY), gấp 3 lần so với cùng kỳ nhờ giá thuê ngày trung bình cao hơn 34% so với cùng kỳ.

Giãn tiến độ một chút đối với đầu tư giàn khoan mới. Đại hội đã thông qua kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2024, trong đó chủ yếu phân bổ vốn để mua giàn khoan JU đã qua sử dụng trị giá 90 triệu USD. Việc mua lại dự kiến sẽ bị chậm hơn một chút so với mục tiêu trước đây của PVD do: (1) PVD cần khoảng 8-10 tháng để kích hoạt lại giàn khoan và ít khả năng đáp ứng mốc thời gian của khách hàng; (2) PVD đang tìm kiếm các giàn khoan khác có thể có chi phí đầu tư tốt hơn.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame