Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

HSG: Cập nhật Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2022-2023

HSG: Cập nhật Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2022-2023

1 năm trước ・ 10/03/2023

CẬP NHẬT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG HSG

1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

Trong năm 2022, doanh thu = 49,711 tỷ VNĐ (+2.02% YoY), LNTT = 381.1 tỷ VNĐ (-92.25% YoY)

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Trong năm 2023, HSG đặt ra hai kịch bản kinh doanh dựa trên sản lượng tiêu thụ thép thành phẩm:

- Kịch bản 1: Sản lượng tiêu thụ thép thành phẩm đạt 1.4 triệu tấn

Doanh thu thuần đạt 34,000 tỷ đồng (-32% YoY), Lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng (-60% YoY)

- Kịch bản 2: Sản lượng tiêu thụ thép thành phẩm đạt 1.5 triệu tấn

Doanh thu thuần đạt 36,000 tỷ đồng (-28% YoY), Lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng (+20% YoY)

3. Các cập nhật đáng chú ý:

- HSG ghi nhận lỗ lũy kế 800 tỷ đồng trong 4 tháng đầu niên độ tài chính 2022 – 2023 (Tháng 10/2022 – Tháng 01/2023). Tuy nhiên, công ty bắt đầu có lãi trở lại trong tháng 2/2023, với ước tính lợi nhuận ròng khoảng 50 tỷ đồng.

Tháng 3/2023, Hoa Sen dự báo có lợi nhuận khoảng 100 tỷ đồng. HSG kỳ vọng đạt lợi nhuận dương trong niên độ tài chính 2022 – 2023 (Tháng 10/2022 – Tháng 09/2023).

- Đại hội thông qua việc triển khai kế hoạch tái cấu trúc, thành lập CTCP Hoa Sen Home, chuyên phân phối, bán lẻ và chuỗi siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home

- HSG có kế hoạch IPO CTCP Nhựa Hoa Sen trong giai đoạn 2024 – 2026

- HSG chi trả cổ tức niên độ tài chính 2021 – 2022 với tỷ lệ tối đa 3%.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame