Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Báo cáo phân tích PVS 08.2023

Báo cáo phân tích PVS 08.2023

2 tháng trước ・ 05/09/2023

Chúng tôi khuyến nghị MUA trong 1 năm cổ phiếu PVS, với giá kỳ vọng 1 năm là 40,666 VND/cổ phiếu (upside 16.5% so với ngày 29/08/2023) dựa trên cơ sở: (1) Kỳ vọng dự án Lô B Ô Môn có FID vào cuối năm 2023, các dự án M&C khác đều đang được triển khai tích cực và đúng tiến độ; (2) Lợi thế vượt trội trong mảng điện gió ngoài khơi, hứa hẹn trở thành động lực tăng trưởng dài hạn; (3) Là đơn vị chủ chốt của PVN trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ dầu khí, được hưởng lợi nhờ việc Luật Dầu khí sửa đổi đã quy định rõ ràng về trách nhiệm, thẩm quyền và quyền hạn của PVN trong nhiều khía cạnh; và (4) Nền tảng tài chính lành mạnh, hiệu quả kinh doanh ổn định giúp công ty có nhiều lợi thế để tiếp tục triển khai thi công các dự án lớn trong tương lai.

Định giá. Chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền và phương pháp hệ số P/B, P/E để xác định giá trị cổ phiếu PVS. Theo đó, với mức giá kỳ vọng 1 năm là 40,666 VND/cp, tiềm năng tăng giá của PVS đạt 16.5% so với mức giá ngày 29/08/2023.

Báo cáo liên quan

1 tuần trước ・ 21/11/2023
2 tuần trước ・ 13/11/2023
3 tuần trước ・ 09/11/2023

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame