Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Báo cáo cập nhật PVS QII.2023

Báo cáo cập nhật PVS QII.2023

3 tháng trước ・ 09/08/2023

KỲ VỌNG TĂNG TRƯỞNG ĐẾN TỪ MẢNG M&C, DỰ ÁN LÔ B KỲ VỌNG CÓ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (FID) TRONG NĂM 2023

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng mạnh so với cùng kỳ. PVS ghi nhận 4,710.6 tỷ đồng doanh thu (+148% YoY và + 27.2% QoQ) và 236.7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2023 (tăng mạnh so với mức 10.3 tỷ cùng kỳ). Mảng M&C vẫn là mảng kinh doanh chủ đạo, mang về doanh thu lớn nhất trong khi mảng cho thuê tàu FSO/FPSO và các dịch vụ căn cứ cảng có đóng góp lớn vào hiệu quả sinh lời cho PVS.

FPSO/FSO tiếp tục đóng góp tích cực vào hoạt động kinh doanh của PVS. Trong năm 2022, lợi nhuận được chia từ các liên kết liên doanh FPSO/FSO đóng góp tới 56% lợi nhuận trước thuế của PVS, chủ yếu nhờ giá hợp đồng cho thuê cải thiện, nhất là với FPSO Ruby II. PVS gia hạn hợp đồng FPSO Ruby II đến hết năm 2023 với giá thuê ngày là 92.500 USD.

Kỳ vọng dự án Lô B – Ô môn có FID vào cuối năm 2023. Chuỗi dự án khí Lô B – Ô Mô đang được PVN chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực hoàn thành mục tiêu được nhận quyết định đầu tư (FID) vào năm 2023, nhằm bảo đảm tiến độ thi công (dự án thượng, trung nguồn) để đón dòng khí về bờ vào năm 2026. Chúng tôi kỳ vọng việc Luật Dầu khí sửa đổi đã có hiệu lực từ đầu tháng 7, cùng với Quy hoạch Điện VIII được phê duyệt trong tháng 5 có thể sẽ là động lực để dự án Lô B - Ô Môn sớm nhận được quyết định đầu tư cuối cùng (FID).

Nguồn công việc từ Dự án Lô B đảm bảo cho khả năng tăng trưởng dài hạn của PVS. Phần công việc được giao cho PVS có giá trị $1 tỷ, bao gồm: gói EPCI cho Giàn trung tâm, Hub, các Giàn thu gom, hệ thống đường ống nội bộ và các hệ thống khác. Chúng tôi kỳ vọng kinh nghiệm chuyên môn đã được chứng minh qua các dự án như Sao Vàng Đại Nguyệt, Sư Tử Nâu,… sẽ giúp PVS đảm bảo được khả năng thực hiện gói thầu lớn này. Ngoài ra, dự án này cũng sẽ mang lại nguồn công việc ổn định trong dài hạn cho đến khi kết thúc vòng đời dự án (năm 2049), bởi các hạng mục nêu trên luôn cần phải đầu tư để duy trì hoạt động.

Báo cáo liên quan

1 tuần trước ・ 21/11/2023
2 tuần trước ・ 13/11/2023
3 tuần trước ・ 09/11/2023

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame