Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Báo cáo cập nhật POW Q4.2022

Báo cáo cập nhật POW Q4.2022

1 năm trước ・ 08/02/2023

Kết quả kinh doanh năm 2022 khả quan nhờ đóng góp từ thủy điện và sự phục hồi của nhiệt điện khí

Tổng sản lượng điện và doanh thu của PV Power ước đạt 14,197 Tr.kWh và 28,235 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 102% và 118% kế hoạch năm nhờ: (1) Sản lượng điện tại các nhà máy thủy điện và một số nhà máy nhiệt điện khí tăng cao; (2) Giá bán điện tăng do giá huy động trên thị trường điện tăng mạnh.

Chúng tôi cho rằng sự phục hồi của nhiệt điện sẽ là động lực tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2023 của POW. Chúng tôi dự phóng KQKD năm 2023 của POW với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 30,283 tỷ đồng và 2,139 tỷ đồng dựa trên các giả định: (1) Tổng sản lượng điện sản xuất năm 2023 của POW đạt 17,385 Triệu kWh; (2) Các nhà máy nhiệt điện của POW được huy động với mức cao; (3) Giá bán điện tại các NMĐ của POW không giảm nhiều so với năm 2022; (4) Giá nguyên liệu đầu vào giảm, giúp doanh nghiệp duy trì được mức biên lợi nhuận gôp khoảng trên 13%.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame