Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Đánh giá tác động sự kiện Brexit (nếu xảy ra)

Đánh giá tác động sự kiện Brexit (nếu xảy ra)

6 năm trước ・ 17/06/2016

Sức cạnh tranh hàng hóa Việt Nam vào thị trường Châu Âu sụt giảm so với các nước đang áp dụng chính sách tỷ giá hối đoái thả nổi như Indonesia, Philippines, qua đó tác động đáng kể tới cán cân thương mại và hoạt động đầu tư từ EU vào Việt Nam

Báo cáo liên quan

3 tuần trước ・ 27/07/2022
1 tháng trước ・ 30/06/2022
2 tháng trước ・ 20/06/2022
6 tháng trước ・ 27/01/2022
7 tháng trước ・ 10/01/2022

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame