Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Báo cáo phân tích quy hoạch điện VIII

Báo cáo phân tích quy hoạch điện VIII

1 năm trước ・ 16/05/2023

Theo quy hoạch điện VIII, công suất nguồn điện tăng gấp 1.80 -2.03 lần từ mức 78,121 MW năm 2022 lên mức 140,799 - 158,544 MW vào năm 2030 và năm 2050 sẽ tăng lên mức 490,529 - 573,129 MW.

  • Nhằm hướng đến mục tiêu Net zero vào năm 2050, năng lượng tái tạo sẽ được tập trung phát triển. Tổng công suất lắp đặt NLTT sẽ đạt mức 48,471 MW vào năm 2030 và năm 2050 tăng lên mức 357,844 MW.
  • Nhiệt điện khí và LNG sẽ được ưu tiên phát triển do là nguồn điện có tính ổn định và gây phát thải thấp. Tổng công suất đặt nhiệt điện khí sẽ đạt mức 37,330 MW vào năm 2030 và tăng lên mức 44,830 MW vào năm 2050.
  • Nhiệt điện than sẽ không được phát triển thêm và dần bị thay thế. Công suất đặt điện than sẽ duy trì ở mức 30,127 MW ở năm 2030. Năm 2050, sẽ không còn vận hành nhà máy nhiệt điện than.
  • Thủy điện sẽ được khai thác tối đa. Đến năm 2030, các loại hình thủy điện sẽ được khai thác tối đa. Công suất đặt của thủy điện sẽ đạt mức 29,346 MW vào năm 2030 và tăng lên mức 36,016 MW ở năm 2050.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame