Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
15
09/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã SGT: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn như sau: Ngày đăng ký cuối cùng:     26/09/2022 Số lượng chứng ...
2 tháng trước ・ 15/09/2022
thumb__img
12
09/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PTI, QTC, LDP như sau: Mã chứng khoán: PTI Tên chứng khoán: Tổng CTCP Bảo Hiểm Bưu Điện Ngày ...
2 tháng trước ・ 12/09/2022
thumb__img
09
09/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã AMD, LHG, SJF, NDX như sau: Mã chứng khoán: AMD Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng ...
2 tháng trước ・ 09/09/2022
thumb__img
09
09/2022
Kính gửi Quý Khách hàng,  Căn cứ Thông báo số 1508/SGDHCM-CNTT ngày 05/09/2022 về việc Thử nghiệm và triển khai chính thức giao dịch chứng khoán lô lẻ. Công ty cổ phần Chứng khoán ...
2 tháng trước ・ 09/09/2022
thumb__img
08
09/2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin trân trọng thông báo về Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tháng 9/2022. Nội dung chi tiết trong file đính kèm. Trân trọng thông báo. ...
2 tháng trước ・ 08/09/2022

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
06
09/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã ELC: Công ty cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom như sau: Ngày đăng ký cuối cùng:     15/09/2022 Số lượng chứng ...
2 tháng trước ・ 06/09/2022
thumb__img
05
09/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã PVD như sau: Mã chứng khoán: PVD Tên chứng khoán: Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan ...
2 tháng trước ・ 05/09/2022
thumb__img
31
08/2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin trân trọng thông báo sửa đổi Hướng dẫn đăng ký mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu. ...
3 tháng trước ・ 31/08/2022
thumb__img
31
08/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã ASP, BCE, LEC, MHC, SBV, VDS, VIP như sau: Mã chứng khoán: ASP Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn ...
3 tháng trước ・ 31/08/2022
thumb__img
31
08/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã SDA, VE2, KTT, KLF, CET, ART như sau: Mã chứng khoán: SDA Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà ...
3 tháng trước ・ 31/08/2022

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!