Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
24
07/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã MH3: Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long như sau: Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.000.000 cổ ...
2 tháng trước ・ 24/07/2023
thumb__img
21
07/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã HUT như sau Mã chứng khoán: HUT Tên chứng khoán: CTCP Tasco Giảm tỉ lệ cho vay từ 50% về 40%; ...
2 tháng trước ・ 21/07/2023
thumb__img
20
07/2023
Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí với vai trò Đại diện Người sở hữu Trái phiếu, Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm Trái phiếu NVLH2224006 xin trân trọng Thông báo: PSI sẽ tiếp tục ...
2 tháng trước ・ 20/07/2023
thumb__img
18
07/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã CEO: Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O như sau: Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 252.193.185 cổ phiếu - Giá phát ...
2 tháng trước ・ 18/07/2023
thumb__img
14
07/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã VLC: Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP như sau: Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 43.086.543 cổ phiếu - Giá ...
2 tháng trước ・ 14/07/2023

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
14
07/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã PCT: CTCP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam như sau: Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 27.599.896 cổ phiếu - ...
2 tháng trước ・ 14/07/2023
thumb__img
12
07/2023
Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí với vai trò Đại diện Người sở hữu Trái phiếu, Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm Trái phiếu NVLH2123014 xin trân trọng Thông báo: PSI sẽ tiếp tục ...
2 tháng trước ・ 12/07/2023
thumb__img
12
07/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã HMH, ITQ  như sau: Mã chứng khoán: HMH Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Hải Minh Ngày hiệu ...
2 tháng trước ・ 12/07/2023
thumb__img
10
07/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã CET như sau: Mã chứng khoán: CET Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần HTC Holding Ngày hiệu lực: ...
2 tháng trước ・ 10/07/2023
thumb__img
07
07/2023
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin trân trọng thông báo về Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tháng 7/2023. Nội dung chi tiết trong file đính kèm. Trân trọng thông báo. ...
2 tháng trước ・ 07/07/2023

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!