Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
16
12/2022
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 được tổ chức vào ngày 15/12/2022 như sau: ...
3 tháng trước ・ 16/12/2022
thumb__img
16
12/2022
Kính gửi Quý khách hàng, Căn cứ Công văn số 8023/UBCK-QLKD ngày 02/12/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (PSI) trân trọng thông báo như sau: Theo ...
3 tháng trước ・ 16/12/2022
thumb__img
16
12/2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin trân trọng thông báo Thay đổi thời gian đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để gửi Thông báo về việc Đề cử, Ứng cử nhân sự ...
3 tháng trước ・ 16/12/2022
thumb__img
15
12/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VNT như sau: Mã chứng khoán: VNT Tên chứng khoán: Công ty cổ phần (CTCP) Giao nhận vận tải ngoại ...
3 tháng trước ・ 15/12/2022
thumb__img
14
12/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã PRE: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI  như sau: Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 31.600.000 cổ ...
3 tháng trước ・ 14/12/2022

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
14
12/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã TTL như sau: Mã chứng khoán: TTL Tên chứng khoán: Tổng Công ty Thăng Long - CTCP Tỉ lệ cho vay ...
3 tháng trước ・ 14/12/2022
thumb__img
12
12/2022
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 được tổ chức vào ngày 12/12/2022 như sau: ...
3 tháng trước ・ 12/12/2022
thumb__img
09
12/2022
Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá theo lô cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11  tính đến 16h00 ...
3 tháng trước ・ 09/12/2022
thumb__img
09
12/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã VIX như sau: Mã chứng khoán: VIX Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán IB Tỉ lệ cho ...
3 tháng trước ・ 09/12/2022
thumb__img
08
12/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã SAM như sau: Mã chứng khoán: SAM Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Sam Holdings Tỉ lệ cho vay: ...
3 tháng trước ・ 08/12/2022

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!