Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã EVF

Thông báo từ PSI về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã EVF

2 tháng trước ・ 22/04/2024

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã EVF như sau:

Mã chứng khoán: EVF

  • Tên chứng khoán: Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực
  • Tăng tỉ lệ cho vay từ 40% lên 50%
  • Tăng tỉ lệ định giá từ 80% lên 100%
  • Giá chặn đánh giá sở hữu 14,000 đ/cp
  • Ngày hiệu lực: 22/04/2024

Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame