Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Báo cáo đánh giá nhanh nghị định 08/2023/NĐ-CP

Báo cáo đánh giá nhanh nghị định 08/2023/NĐ-CP

07/03/2023

Nghị định 08 sửa đổi bổ sung các quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường Việt Nam đã có những thay đổi đáng chú ý, kỳ vọng sẽ gỡ được một vài nút thắt lớn cho thị trường hiện nay, cụ thể như sau:

  • Tổ chức phát hành và nhà đầu tư tổ chức có cơ sở pháp lý để thực hiện đàm phán lại về phương thức thanh toán và kỳ hạn Trái phiếu đối với những lô Trái phiếu đang gặp khó khăn trong việc thanh toán gốc, lãi.
  • Nếu trái chủ đồng ý kéo dài kỳ hạn trái phiếu sẽ giúp cho cả tổ chức phát hành có thời gian tái cấu trúc tài chính và thu xếp trả đầy đủ nghĩa vụ trái phiếu.
  • Việc hoãn áp dụng xếp hạng tín nhiệm bắt buộc và các tiêu chuẩn xác định NĐT chuyên nghiệp hỗ trợ tổ chức phát hành dễ dàng đáp ứng các điều kiện phát hành hơn để cấu trúc lại các khoản nợ và giúp tăng thanh khoản trên thị trường

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề Nghị định 08 chưa giải quyết được như:

  • Chưa có một kế hoạch tổng thể với sự hỗ trợ của Chính phủ để giải quyết vấn đề năng lực tài chính và thanh khoản của tổ chức phát hành, đa số là doanh nghiệp BĐS.
  • Định giá và phân chia tài sản mà tổ chức phát hành sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư trong trường hợp đồng thuận hoặc khi không thanh toán được các khoản nợ gốc lãi.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame