Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Báo cáo đánh giá nhanh dự thảo ND65 sửa đổi

Báo cáo đánh giá nhanh dự thảo ND65 sửa đổi

1 năm trước ・ 20/02/2023

Đánh giá của Trung Tâm Phân Tích PSI

Những thay đổi trên được TTPT PSI đánh giá là sẽ góp phần giảm bớt áp lực trên thị trường Trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới. Trong đó:

Các Tổ chức phát hành có cơ sở pháp lý để thực hiện đàm phán lại về phương thức thanh toán và kỳ hạn Trái phiếu đối với những lô Trái phiếu đang gặp khó khăn trong việc thanh toán gốc, lãi.

Các NĐT cá nhân có thể sẽ thiên về phương án thay đổi kỳ hạn Trái phiếu hơn là thay đổi phương thức thanh toán.

Việc hoãn áp dụng xếp hạng tín nhiệm bắt buộc và các tiêu chuẩn xác định NĐT chuyên nghiệp sẽ góp phần khơi thông hoạt động phát hành Trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới.

Báo cáo liên quan

5 ngày trước ・ 15/05/2024
1 tháng trước ・ 11/04/2024
2 tháng trước ・ 12/03/2024
3 tháng trước ・ 15/02/2024
6 tháng trước ・ 08/11/2023

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame