Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

NHTMCP Hàng hải Việt Nam (HSX: MSB) - Cập nhật ĐHCĐ 2024

NHTMCP Hàng hải Việt Nam (HSX: MSB) - Cập nhật ĐHCĐ 2024

2 tháng trước ・ 23/04/2024

CẢI THIỆN HIỆU QUẢ ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG CAO

Vượt qua 2023 nhiều khó khăn. Kết quả kinh doanh 2023 của MSB đi ngang so với cùng kỳ. Hoạt động cho vay khách hàng tăng trưởng mạnh nhưng NIM suy giảm đã làm giảm hiệu quả hoạt động tín dụng. Bên cạnh đó, hoạt động nguồn vốn cũng ghi nhận kết quả suy giảm. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 chỉ tăng 0.7% so với cùng kỳ, đạt 5,830 tỷ đồng và không đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 là 6,300 tỷ đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận 2023. ĐHCĐ MSB thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%, nâng vốn điều lệ sau khi chi trả lên 26,000 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh 2024. MSB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 là 18%, cao hơn mục tiêu tăng trưởng tín dụng chung của toàn ngành. Ngân hàng dự kiến lợi nhuận trước thuế tăng 17%, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 0.74% của năm 2023.

MSB dự kiến cho trả cổ tức tối đa 15% bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận của năm 2024.

Cập nhật tình hình kinh doanh Q1/2024. MSB ước tính kết quả kinh doanh Q1/2024 tương đối tích cực với tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 5%, khả quan hơn nhiều so với bối cảnh chung của ngành Ngân hàng.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame