Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Báo cáo phân tích Ngân hàng TMCP Á Châu (HSX: ACB)

Báo cáo phân tích Ngân hàng TMCP Á Châu (HSX: ACB)

3 tháng trước ・ 07/11/2023

TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG NHỜ QUẢN TRỊ RỦI RO HIỆU QUẢ

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

Quản trị rủi ro thận trọng giúp chất lượng tài sản vượt trội so với mức trung bình ngành. Tỷ lệ nợ xấu của ACB thuộc nhóm thấp nhất trong hệ thống ngân hàng nhờ:

  1. ACB ít chịu rủi ro tập trung nhờ danh mục cho vay theo ngành nghề đa dạng và định hướng tới nhóm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ có chất lượng tốt.
  2. Tỷ lệ cho vay đối với các nhóm ngành rủi ro cao như bất động sản tại ACB rất nhỏ so với tổng dư nợ cho vay khách hàng và liên tục giảm.
  3. Quản trị rủi ro chênh lệch kỳ hạn tốt, thể hiện ở tỷ lệ nợ ngắn hạn cho vay trung và dài hạn chỉ là 19% (30/6/2023).

Khả năng sinh lời thuộc top đầu hệ thống.

  1. Tỷ lệ ROAE đứng thứ 2 toàn ngành ngân hàng, chỉ thấp hơn VIB nhưng ACB có tỷ lệ đòn bẩy tài chính thấp hơn.
  2. Biên lãi thuần thuộc top đầu hệ thống, chủ yếu đến từ hoạt động cho vay khách hàng và đầu tư trái phiếu các Tổ chức tín dụng khác và Trái phiếu Chính phủ.
  3. Thu nhập ngoài lãi cũng đóng góp tích cực vào tổng thu nhập hoạt động thông qua các chiến lược linh hoạt để thích ứng với điều kiện thị trường.

Chúng tôi dự phóng tổng thu nhập hoạt động của ACB cả năm 2023 là 33,974 tỷ đồng (+18.01% YoY) và lợi nhuận sau thuế năm 2023 của ACB ước đạt 14,883 tỷ đồng (+8.73% YoY) dựa trên một số giả định chính là tăng trưởng tín dụng hợp nhất năm 2023 đạt 14.47%, biên lãi thuần đạt 4.05% và chi phí dự phòng cả năm 2023 là 2,355 tỷ đồng do nợ xấu tăng nhanh lên mức 1.25% tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Rủi ro

  1. Ngành Ngân hàng bước vào chu kỳ tăng trưởng chậm do tác động của nền kinh tế nói chung và chu kỳ của ngành bất động sản.
  2. Nợ xấu có xu hướng tăng làm tăng chi phí dự phòng và ảnh hưởng tới biên lợi nhuận ròng của các Ngân hàng thương mại.

KHUYẾN NGHỊ

Dựa trên các luận điểm đầu tư, rủi ro đã phân tích và các phương pháp định giá, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu ACB với giá mục tiêu 12 tháng tới là 29,126 VND/cổ phiếu (upside 31.20% so với giá đóng cửa ngày 06/11/2023).

Báo cáo liên quan

2 tuần trước ・ 07/02/2024
2 tháng trước ・ 21/12/2023
3 tháng trước ・ 21/11/2023
3 tháng trước ・ 13/11/2023

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame