Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
11
08/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã TPP: Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam như sau: Ngày đăng ký cuối cùng:     19/08/2022 Số lượng chứng khoán dự ...
3 tháng trước ・ 11/08/2022
thumb__img
10
08/2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin trân trọng thông báo Hướng dẫn đăng ký mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu Nội dung chi ...
3 tháng trước ・ 10/08/2022
thumb__img
10
08/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã NST như sau: Mã chứng khoán: NST Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần (CTCP) Ngân Sơn Ngày hiệu ...
3 tháng trước ・ 10/08/2022
thumb__img
09
08/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã MBS: Công ty cổ phần Chứng khoán MB như sau: Ngày đăng ký cuối cùng:     15/08/2022 Số lượng chứng khoán dự kiến ...
3 tháng trước ・ 09/08/2022
thumb__img
09
08/2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin trân trọng thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu Nội dung chi tiết trong file đính kèm. Trân trọng thông báo. ...
3 tháng trước ・ 09/08/2022

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
08
08/2022
I. Giới thiệu về cổ đông chào bán cổ phiếu Tên tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP                  Tên viết tắt: PV GAS Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, ...
3 tháng trước ・ 08/08/2022
thumb__img
08
08/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã TXM như sau: Mã chứng khoán: TXM Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần (CTCP) Vicem Thạch cao Xi măng Ngày ...
3 tháng trước ・ 08/08/2022
thumb__img
04
08/2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin trân trọng thông báo về Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tháng 8/2022. Nội dung chi tiết trong file đính kèm. Trân trọng thông báo. ...
3 tháng trước ・ 04/08/2022
thumb__img
28
07/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc bổ sung vào danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ tại PSI như sau: Mã chứng khoán: EVF Tên chứng khoán: Công ty Tài chính Cổ ...
4 tháng trước ・ 28/07/2022
thumb__img
27
07/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã VC3: Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông  như sau: Ngày đăng ký cuối cùng:     04/08/2022 Số lượng chứng khoán ...
4 tháng trước ・ 27/07/2022

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!