Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
02
08/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã RCL - Công ty cổ phần địa ốc Chợ lớn như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2019 - Mã chứng khoán: RCL - Số ...
4 năm trước ・ 02/08/2019
thumb__img
31
07/2019
Kính gửi Quý khách hàng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin thông báo về việc bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ ...
4 năm trước ・ 31/07/2019
thumb__img
25
07/2019
Kính gửi Quý khách hàng, Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí (PSI) xin thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần ...
4 năm trước ・ 25/07/2019
thumb__img
23
07/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ mã chứng khoán POW trong danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau: - Mã chứng khoán: POW - Tên chứng khoán: ...
4 năm trước ・ 23/07/2019
thumb__img
23
07/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã chứng khoán FTM trong danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau: - Mã chứng khoán: FTM - Tên chứng khoán: ...
4 năm trước ・ 23/07/2019

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
23
07/2019
Kính gửi Quý khách hàng, Công ty Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin thông báo kết quả đăng ký mua lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn tính đến 16h00 ...
4 năm trước ・ 23/07/2019
thumb__img
10
07/2019
 Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã AGP - Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2019 - Mã chứng ...
4 năm trước ・ 10/07/2019
thumb__img
08
07/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã CEO -Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O  như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2019 - Mã chứng khoán:CEO - Số ...
4 năm trước ・ 08/07/2019
thumb__img
04
07/2019
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin trân trọng thông báo về Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tháng 07/2019. Nội dung chi tiết trong file đính kèm. Trân trọng thông báo./. Tệp ...
4 năm trước ・ 04/07/2019
thumb__img
02
07/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ mã chứng khoán DRH trong danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau: -  Mã chứng khoán: DRH - Tên ...
4 năm trước ・ 02/07/2019

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!