Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
23
11/2018
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã CTF - Công ty cổ phần City Auto như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2018 - Mã chứng khoán: CTF - Số lượng chứng khoán ...
4 năm trước ・ 23/11/2018
thumb__img
23
11/2018
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã NHH - Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2018 - Mã chứng khoán: NHH - Số lượng chứng ...
4 năm trước ・ 23/11/2018
thumb__img
19
11/2018
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã DHC - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2018 - Mã chứng khoán: DHC - Số lượng ...
4 năm trước ・ 19/11/2018
thumb__img
15
11/2018
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã L18 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2018 - Mã chứng khoán: L18 - ...
4 năm trước ・ 15/11/2018
thumb__img
14
11/2018
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital) cần tuyển những vị trí sau: 1. Trưởng ban Phát triển kinh doanh (01 người) - Nơi làm việc: Hà Nội ...
4 năm trước ・ 14/11/2018

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
14
11/2018
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã VC7 của công ty Cổ phần Xây dựng số 7, chi tiết như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2018 - Mã chứng khoán: VC7 - ...
4 năm trước ・ 14/11/2018
thumb__img
13
11/2018
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã PDV - Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2018 - Mã chứng khoán: ...
4 năm trước ・ 13/11/2018
thumb__img
13
11/2018
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã PDV - Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2018 - Mã chứng khoán: ...
4 năm trước ・ 13/11/2018
thumb__img
12
11/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) kính gửi tới Quý khách hàng bản cáo bạch của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PV Trans Oil) về việc phát hành cổ phiếu ra công ...
4 năm trước ・ 12/11/2018
thumb__img
08
11/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) thông báo tới Quý khách hàng về việc phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PV Trans Oil). Nội dung chi tiết trong ...
4 năm trước ・ 08/11/2018

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!