Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
11
10/2018
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã DC1 - CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2018 - Mã chứng khoán: DC1 - Số ...
4 năm trước ・ 11/10/2018
thumb__img
03
10/2018
Công ty CP Chứng khoán Dầu khí xin trân trọng thông báo về Danh mục giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 04/10/2018. Nội dung chi tiết trong file đính kèm. Trân trọng./. Tệp đính kèm:  Danh muc GDKQ ...
4 năm trước ・ 03/10/2018
thumb__img
03
10/2018
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã DPP - CTCP Dược Đồng Nai như sau: -  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2018 -  Mã chứng khoán: DPP -  Số lượng ...
4 năm trước ・ 03/10/2018
thumb__img
24
09/2018
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã VNF - Công ty cổ phần VINAFREIGHT như sau: -  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2018 -  Mã chứng khoán: VNF ...
4 năm trước ・ 24/09/2018
thumb__img
05
09/2018
Công ty CP Chứng khoán Dầu khí xin trân trọng thông báo về Danh mục giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 05/9/2018. Nội dung chi tiết trong file đính kèm. Trân trọng./. Tệp đính kèm:  Danh muc GDKQ ...
4 năm trước ・ 05/09/2018

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
30
08/2018
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền hoán đổi Cổ phiếu mã: DGL Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai I như sau: -    Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2018 ...
4 năm trước ・ 30/08/2018
thumb__img
27
08/2018
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã GEG - Công ty cổ phần Điện Gia Lai như sau: -    Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2018 -    Mã chứng khoán: GEG -    ...
4 năm trước ・ 27/08/2018
thumb__img
20
08/2018
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã KIP - Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam như sau: -    Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2018 -    Mã chứng khoán: KIP ...
4 năm trước ・ 20/08/2018
thumb__img
13
08/2018
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã INN - Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp như sau: -   Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2018 -   Mã chứng khoán: INN ...
4 năm trước ・ 13/08/2018
thumb__img
13
08/2018
  Công ty CP Chứng khoán Dầu khí thông báo tuyển dụng  vị trí Chuyên viên Kinh doanh làm việc tại Chi nhánh Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau: 1. Mô Tả Công Việc Chuyên viên kinh doanh - Tư vấn giao ...
4 năm trước ・ 13/08/2018

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!