Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
22
08/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã MED, SD6, SHS, VE8, UNI như sau: Mã chứng khoán: MED Tên chứng khoán: CTCP Dược Trung Ương Mediplantex ...
3 tháng trước ・ 22/08/2022
thumb__img
22
08/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã CTP như sau: Mã chứng khoán: CTP Tên chứng khoán: CTCP Minh Khang Capital Trading Public Ngày hiệu ...
3 tháng trước ・ 22/08/2022
thumb__img
19
08/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã L61, KSQ, NDN như sau: Mã chứng khoán: L61 Tên chứng khoán: CTCP Lilama 69-1 Ngày hiệu lực: ...
3 tháng trước ・ 19/08/2022
thumb__img
19
08/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã HTP như sau: Mã chứng khoán: HTP Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát ...
3 tháng trước ・ 19/08/2022
thumb__img
18
08/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã L14, KKC, CMC, APS như sau: Mã chứng khoán: L14 Tên chứng khoán: CTCP Licogi 14 Ngày hiệu lực: ...
3 tháng trước ・ 18/08/2022

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
18
08/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã TDW như sau: Mã chứng khoán: TDW Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức Ngày ...
3 tháng trước ・ 18/08/2022
thumb__img
16
08/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã HAS và mã PSH như sau: Mã chứng khoán: HAS Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần HACISCO Ngày hiệu ...
3 tháng trước ・ 16/08/2022
thumb__img
16
08/2022
PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã SMC như sau: Mã chứng khoán: SMC Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại SMC Tỉ lệ cho vay: 50%; Tỉ lệ ...
3 tháng trước ・ 16/08/2022
thumb__img
12
08/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã KHP như sau: Mã chứng khoán: KHP Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa Ngày ...
3 tháng trước ・ 12/08/2022
thumb__img
12
08/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã VIX như sau: Mã chứng khoán: VIX Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán IB Tỉ lệ cho ...
3 tháng trước ・ 12/08/2022

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!