Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
13
11/2018
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã PDV - Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2018 - Mã chứng khoán: ...
4 năm trước ・ 13/11/2018
thumb__img
13
11/2018
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã PDV - Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2018 - Mã chứng khoán: ...
4 năm trước ・ 13/11/2018
thumb__img
12
11/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) kính gửi tới Quý khách hàng bản cáo bạch của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PV Trans Oil) về việc phát hành cổ phiếu ra công ...
4 năm trước ・ 12/11/2018
thumb__img
08
11/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) thông báo tới Quý khách hàng về việc phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PV Trans Oil). Nội dung chi tiết trong ...
4 năm trước ・ 08/11/2018
thumb__img
08
11/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) thông báo tới Quý khách hàng về việc phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PV Trans Oil). Nội dung chi tiết trong ...
4 năm trước ・ 08/11/2018

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
07
11/2018
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã EVS - Công ty cổ phần Chứng khoán Everest như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2018 - Mã chứng khoán: EVS - Số lượng ...
4 năm trước ・ 07/11/2018
thumb__img
06
11/2018
Kính gửi Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã PWS - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2018 - Mã chứng khoán: PWS - Số ...
4 năm trước ・ 06/11/2018
thumb__img
02
11/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (PSI) xin thông báo về một số thay đổi trong Quy chế giao dịch áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 05/11/2018. Tệp đính ...
4 năm trước ・ 02/11/2018
thumb__img
01
11/2018
Công ty CP Chứng khoán Dầu khí xin trân trọng thông báo về Danh mục giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 01/11/2018. Nội dung chi tiết trong file đính kèm. Trân trọng./. Tệp đính kèm:  Danh muc giao ...
4 năm trước ・ 01/11/2018
thumb__img
31
10/2018
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã VBB - Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 07/11/2018 - Mã chứng khoán: ...
4 năm trước ・ 31/10/2018

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!