Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
22
12/2020
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã IDJ - Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam như sau: -    Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2020 -    Mã chứng khoán: IDJ ...
3 năm trước ・ 22/12/2020
thumb__img
18
12/2020
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã CTF - Công ty cổ phần City Auto như sau: -    Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2020 -    Mã chứng khoán: CTF -    Số ...
3 năm trước ・ 18/12/2020
thumb__img
15
12/2020
Kính gửi Quý Khách hàng, Căn cứ Thông báo số 1342/TB-SGDHN ngày 04/12/2020 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Thông báo số 3686/TB-VSD ngày 14/12/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt ...
3 năm trước ・ 15/12/2020
thumb__img
11
12/2020
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay giao dịch ký quỹ mã chứng khoán DIG trong danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau: Mã chứng khoán: DIG -    Tên ...
3 năm trước ・ 11/12/2020
thumb__img
09
12/2020
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin trân trọng thông báo về Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tháng 12/2020. Nội dung chi tiết trong file đính kèm. Trân trọng thông báo. Tệp đính ...
3 năm trước ・ 09/12/2020

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
04
12/2020
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay giao dịch ký quỹ mã chứng khoán HCM và DIG trong danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau: Mã chứng khoán: HCM -    ...
3 năm trước ・ 04/12/2020
thumb__img
04
12/2020
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện kê khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn như sau: Căn cứ: - Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số ...
3 năm trước ・ 04/12/2020
thumb__img
03
12/2020
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã L18 - Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18 như sau: -    Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2020 -    Mã chứng ...
3 năm trước ・ 03/12/2020
thumb__img
01
12/2020
Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng ...
3 năm trước ・ 01/12/2020
thumb__img
01
12/2020
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã TCI - Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công như sau: -    Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2020 -    Mã chứng khoán: TCI ...
3 năm trước ・ 01/12/2020

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!