Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
28
08/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã C69 - Công ty cổ phần Xây dựng 1369 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 04/09/2019 - Mã chứng khoán: C69 - Số lượng ...
3 năm trước ・ 28/08/2019
thumb__img
26
08/2019
Kính gửi Quý khách hàng, PSI xin thông báo về việc bổ sung vào danh mục giao dịch ký quỹ mã chứng khoán HHC trong danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau: -      Mã chứng khoán: HHC ...
3 năm trước ・ 26/08/2019
thumb__img
26
08/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại chứng khoán ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau: Mã chứng khoán Tên chứng khoán Lý do loại ...
3 năm trước ・ 26/08/2019
thumb__img
23
08/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã TVB - Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 04/09/2019 - Mã chứng khoán: TVB - Số lượng ...
3 năm trước ・ 23/08/2019
thumb__img
20
08/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã FMC - Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2019 - Mã chứng khoán: FMC - Số lượng ...
3 năm trước ・ 20/08/2019

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
16
08/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã chứng khoán DQC trong danh mục giao dịch ký quỹ tại PSI như sau: - Mã chứng khoán: DQC - Tên chứng khoán: ...
3 năm trước ・ 16/08/2019
thumb__img
12
08/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã FLC - Công ty cổ phần Tập đoàn FLC như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2019 - Mã chứng khoán: FLC - Số lượng ...
3 năm trước ・ 12/08/2019
thumb__img
07
08/2019
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin trân trọng thông báo về Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tháng 08/2019.   Nội dung chi tiết trong file đính kèm.   Trân trọng thông báo./. Tệp ...
3 năm trước ・ 07/08/2019
thumb__img
06
08/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã DVC - CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2019 - Mã chứng khoán: ...
3 năm trước ・ 06/08/2019
thumb__img
05
08/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã DXG - Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2019 - Mã chứng khoán: DXG - Số ...
3 năm trước ・ 05/08/2019

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!