Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
30
12/2019
Kính gửi Quý khách hàng, Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần ...
3 năm trước ・ 30/12/2019
thumb__img
20
12/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã NHT - Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2019 - Mã chứng khoán: NHT - ...
3 năm trước ・ 20/12/2019
thumb__img
20
12/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện gia hạn quyền mua mã VC3 - CTCP Xây dựng Số 3 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2019 - Mã chứng khoán: VC3 - Số lượng chứng khoán ...
3 năm trước ・ 20/12/2019
thumb__img
09
12/2019
Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-ĐTKDV ngày 12/11/2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Đầu tư ...
3 năm trước ・ 09/12/2019
thumb__img
09
12/2019
Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-ĐTKDV ngày 12/11/2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Đầu tư ...
3 năm trước ・ 09/12/2019

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
06
12/2019
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin trân trọng thông báo về Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tháng 12/2019.   Nội dung chi tiết trong file đính kèm.   Trân trọng thông báo./. ...
3 năm trước ・ 06/12/2019
thumb__img
03
12/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã LCG - Công ty cổ phần LICOGI 16 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2019 - Mã chứng khoán: LCG - Số lượng chứng khoán ...
3 năm trước ・ 03/12/2019
thumb__img
22
11/2019
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã GMC - Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 03/12/2019 - Mã chứng khoán: GMC - Số lượng ...
3 năm trước ・ 22/11/2019
thumb__img
22
11/2019
 Kính gửi Quý khách hàng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí xin gửi Quý khách hàng thông báo về biểu phí dịch vụ chứng khoán mới, áp dụng từ ngày 22/11/2019, chi tiết trong file đính ...
3 năm trước ・ 22/11/2019
thumb__img
20
11/2019
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí có nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở các vị trí:  - Chuyên viên Kế hoạch - Nguồn vốn - Chuyên viên Phân tích Doanh nghiệp - Chuyên viên Tư vấn M&A Chi tiết xin ...
3 năm trước ・ 20/11/2019

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!