Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
08
12/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VDL như sau: Mã chứng khoán: VDL Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng Ngày ...
3 tháng trước ・ 08/12/2022
thumb__img
06
12/2022
Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá theo lô cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13  tính đến 16h00 ...
3 tháng trước ・ 06/12/2022
thumb__img
05
12/2022
Kính gửi: Quý khách hàng Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí công bố thông tin về việc bán xử lý tài sản bảo đảm cho Trái phiếu NVLH2122004 của khách hàng như sau: Cổ phiếu bị bán xử ...
3 tháng trước ・ 05/12/2022
thumb__img
05
12/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã TPP như sau: -     Mã chứng khoán: TPP -     Tên chứng khoán: CTCP Tân Phú Việt ...
3 tháng trước ・ 05/12/2022
thumb__img
02
12/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã SVC như sau: Mã chứng khoán: SVC Tên chứng khoán: CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn Tỉ lệ cho ...
3 tháng trước ・ 02/12/2022

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
01
12/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã EVF như sau: Mã chứng khoán: EVF Tên chứng khoán: Công ty Tài chính cổ phần Điện lực Tỉ ...
3 tháng trước ・ 01/12/2022
thumb__img
01
12/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã SJS như sau: Mã chứng khoán: SJS Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô ...
3 tháng trước ・ 01/12/2022
thumb__img
01
12/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã SAM như sau: Mã chứng khoán: SAM Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Sam Holdings Tỉ lệ cho vay ...
3 tháng trước ・ 01/12/2022
thumb__img
30
11/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã VPI như sau: Mã chứng khoán: VPI Tên chứng khoán: CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest Tỉ lệ cho vay: ...
3 tháng trước ・ 30/11/2022
thumb__img
30
11/2022
Kính gửi: Quý khách hàng Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán của 02 khách hàng như sau: Cổ phiếu bị bán giải chấp: Cổ phiếu Công ty ...
3 tháng trước ・ 30/11/2022

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!