Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
23
08/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã KHS, BCC, VE3, VC1 như sau: Mã chứng khoán: KHS Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Kiên Hùng Ngày ...
1 tháng trước ・ 23/08/2023
thumb__img
21
08/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã TV3, EVS, BTS, TYA như sau: Mã chứng khoán: TV3 Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng ...
1 tháng trước ・ 21/08/2023
thumb__img
21
08/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã KSD, VIT như sau: Mã chứng khoán: KSD Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư DNA Ngày hiệu ...
1 tháng trước ・ 21/08/2023
thumb__img
18
08/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã TKU, HEV như sau: Mã chứng khoán: TKU Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang Ngày ...
1 tháng trước ・ 18/08/2023
thumb__img
17
08/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã DAH, HT1, HVX, SMA, SPM, TPC như sau: Mã chứng khoán: DAH Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn ...
1 tháng trước ・ 17/08/2023

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
16
08/2023
Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí với vai trò Đại diện Người sở hữu Trái phiếu, Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm Trái phiếu NVLH2123014 xin trân trọng Thông báo: PSI sẽ tiếp tục ...
1 tháng trước ・ 16/08/2023
thumb__img
15
08/2023
Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí với vai trò Đại diện Người sở hữu trái phiếu NVLH2123009 xin trân trọng thông báo tới Người sở hữu trái phiếu NVLH2123009 về phương án thanh toán ...
1 tháng trước ・ 15/08/2023
thumb__img
14
08/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VHL như sau: Mã chứng khoán: VHL Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long Ngày hiệu ...
1 tháng trước ・ 14/08/2023
thumb__img
14
08/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã FCN như sau: Mã chứng khoán: FCN Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Fecon Tỉ lệ cho vay 50%; Tỉ ...
1 tháng trước ・ 14/08/2023
thumb__img
11
08/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã ASG, FRT  như sau: Mã chứng khoán: ASG Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG Ngày hiệu ...
1 tháng trước ・ 11/08/2023

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!