Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
12
04/2024
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã TKG như sau: Mã chứng khoán: TKG Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng ...
3 tháng trước ・ 12/04/2024
thumb__img
11
04/2024
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã YTC: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh như sau: Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: ...
3 tháng trước ・ 11/04/2024
thumb__img
10
04/2024
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã NVB như sau: Mã chứng khoán: NVB Tên chứng khoán: Ngân hàng TMCP Quốc Dân Ngày hiệu lực: ...
3 tháng trước ・ 10/04/2024
thumb__img
09
04/2024
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VPH như sau: Mã chứng khoán: VPH Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng Ngày hiệu ...
3 tháng trước ・ 09/04/2024
thumb__img
09
04/2024
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã BNA như sau: Mã chứng khoán: BNA Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc   ...
3 tháng trước ・ 09/04/2024

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
08
04/2024
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã L18 như sau: Mã chứng khoán: L18 Tên chứng khoán: CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 Ngày hiệu ...
3 tháng trước ・ 08/04/2024
thumb__img
08
04/2024
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VNE như sau: Mã chứng khoán: VNE Tên chứng khoán: Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ...
3 tháng trước ・ 08/04/2024
thumb__img
05
04/2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin trân trọng thông báo về Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tháng 04/2024. Nội dung chi tiết trong file đính kèm. Trân trọng thông báo. ...
3 tháng trước ・ 05/04/2024
thumb__img
05
04/2024
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã HDA như sau: Mã chứng khoán: HDA Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á Ngày hiệu ...
3 tháng trước ・ 05/04/2024
thumb__img
04
04/2024
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã C69 như sau: Mã chứng khoán: C69 Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 Ngày hiệu lực: ...
3 tháng trước ・ 04/04/2024

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!