Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
08
09/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã VIX, GEX như sau: Mã chứng khoán: VIX Tên chứng khoán: CTCP Chứng khoán VIX Tăng tỉ lệ cho vay ...
2 tuần trước ・ 08/09/2023
thumb__img
07
09/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã SPC, GMA, DVG như sau: Mã chứng khoán: SPC Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài ...
2 tuần trước ・ 07/09/2023
thumb__img
06
09/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã SDG, DDG, ICG, AAV, DST, QTC như sau: Mã chứng khoán: SDG Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ ...
2 tuần trước ・ 06/09/2023
thumb__img
31
08/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã ECI, ADG, DRH, DXS, HAS, SVB, TDC, TTE như sau: Mã chứng khoán: ECI Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập ...
3 tuần trước ・ 31/08/2023
thumb__img
30
08/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã TMT như sau: Mã chứng khoán: TMT Tên chứng khoán: Công ty cổ phần TMT Tỉ lệ cho vay 50%; Tỉ ...
3 tuần trước ・ 30/08/2023

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
30
08/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã GIL, SGD như sau: Mã chứng khoán: GIL Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất ...
3 tuần trước ・ 30/08/2023
thumb__img
29
08/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã PDV: Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt như sau: Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: ...
3 tuần trước ・ 29/08/2023
thumb__img
28
08/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã THB như sau: Mã chứng khoán: THB Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa Ngày hiệu ...
4 tuần trước ・ 28/08/2023
thumb__img
24
08/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã LPB: Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt như sau: Số lượng chứng khoán dự kiến phát ...
1 tháng trước ・ 24/08/2023
thumb__img
23
08/2023
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã TJC, SMT như sau: Mã chứng khoán: TJC Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương ...
1 tháng trước ・ 23/08/2023

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!