Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản
report-banner
thumb__img
18
11/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã HPX như sau: Mã chứng khoán: HPX Tên chứng khoán: CTCP Đầu Tư Hải Phát Tỉ lệ cho vay từ 40%; ...
2 tuần trước ・ 18/11/2022
thumb__img
18
11/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã TPP như sau: Mã chứng khoán: TPP Tên chứng khoán: CTCP Tân Phú Việt Nam Giảm Tỉ lệ cho vay từ ...
2 tuần trước ・ 18/11/2022
thumb__img
17
11/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã HHV: Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ như sau: Ngày đăng ký cuối cùng:     23/11/2022 Số lượng chứng khoán dự ...
2 tuần trước ・ 17/11/2022
thumb__img
16
11/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã VPI như sau: Mã chứng khoán: VPI Tên chứng khoán: CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest Tỉ lệ cho vay: ...
2 tuần trước ・ 16/11/2022
thumb__img
16
11/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã SVC như sau: Mã chứng khoán: SVC Tên chứng khoán: CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn Tỉ lệ cho ...
2 tuần trước ・ 16/11/2022

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!
thumb__img
15
11/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã DIG như sau: Mã chứng khoán: DIG Tên chứng khoán: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển ...
2 tuần trước ・ 15/11/2022
thumb__img
14
11/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã PDR như sau: Mã chứng khoán: PDR Tên chứng khoán: CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt ...
2 tuần trước ・ 14/11/2022
thumb__img
10
11/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã EIB như sau: Mã chứng khoán: EIB Tên chứng khoán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập ...
3 tuần trước ・ 10/11/2022
thumb__img
08
11/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã HID như sau: Mã chứng khoán: HID Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam Ngày hiệu ...
3 tuần trước ・ 08/11/2022
thumb__img
07
11/2022
Kính gửi: Quý khách hàng PSI xin thông báo về việc điều chỉnh tiêu chí cho vay giao dịch ký quỹ mã SHI như sau: Mã chứng khoán: SHI Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Quốc Tế Sơn Hà ...
3 tuần trước ・ 07/11/2022

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame

Đăng ký để nhận thông tin sự kiện mới nhất từ PSI

Email không hợp lệ!