Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã STK

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã STK

1 năm trước ・ 15/07/2022

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã STK: Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng:     05/08/2022

Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 13.637.058 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 5:1
+ Phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền)
  + Thực hiện: 5:1 (05 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Phương án xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết (nếu có):
+ Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị ưu tiên lựa chọn chào bán cho cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu, có đủ tiềm lực tài chính với giá không thấp hơn giá phát hành.
+ Số lượng cổ phiếu còn lại mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, khi được chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
+ Việc phân phối cổ phiếu nêu trên phải đảm bảo theo nguyên tắc không phát hành quá 10% vốn điều lệ cho một tổ chức, cá nhân hay một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó.
+ Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đây cũng phải đáp ứng các quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 1.023 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được quyền mua tương ứng là (1.023 x 1)/5 = 204,6 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu cổ đông A được quyền mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 204 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy bỏ.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 16/08/2022 đến ngày 29/08/2022
+ Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu có thể được chuyển nhượng.
+ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng duy nhất 01 (một) lần, Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho Bên thứ ba.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 16/08/2022 đến ngày 06/09/2022.                  
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

     Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ, Đường số 8, Khu công nghiệp Trảng Bàng, Thị trấn Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
+ Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ
+ Số tài khoản phong toả: 200014851258022
+ Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi nhánh TP.HCM

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame