Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã PDR

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã PDR

1 tháng trước ・ 06/05/2024

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã PDR: CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt như sau:

Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 134.329.243 cổ phiếu
 Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 5,5: 1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua. Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông đang nắm giữ 5,5 cổ phiếu sẽ được hưởng 5,5 quyền mua, mỗi 5,5 quyền mua được mua 01 cổ phiếu chào bán thêm).
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 600 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua theo phương án chào bán là 600/5,5*1 = 109,09 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được đăng ký mua là 109 và 0,09 cổ phiếu lẻ sẽ được tập hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết như bên dưới.
-     Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông không đăng ký mua hoặc có đăng ký mua nhưng không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trong thời gian quy định:
+     Đối với số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
+     Số cổ phiếu dôi ra do làm tròn, số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua và số cổ phiếu do cổ đông có đăng ký mua nhưng không nộp hoặc nộp không đủ tiền trong thời gian quy định thì Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho HĐQT phân phối cho cổ đông hiện hữu và các đối tượng khác có nhu cầu mua (không bao gồm các cổ đông đã có cam kết không thực hiện quyền mua), đảm bảo việc phân phối cổ phiếu này đáp ứng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lên phương án phân phối số lượng cổ phiếu này cho các đối tượng nêu trên với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
+     Trong trường hợp, HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số lượng còn dư không chào bán hết sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
+     Khi xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông không đăng ký mua, hoặc có đăng ký mua nhưng không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền, Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
+     Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư khác có nhu cầu mua (không bao gồm các cổ đông đã có cam kết không thực hiện quyền mua) nêu trên thì sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
-  Quy định về chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không được chuyển nhượng lại quyền mua cổ phần.
-      Quy định về chứng khoán đặt mua:
+     Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 16/05/2024 đến ngày 05/06/2024
+     Chứng khoán đặt mua là loại chứng khoán được tự do chuyển nhượng.

+  Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Trụ sở của Công ty Phát Đạt theo thông tin sau:
Địa chỉ: 39 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3898 6868
-     Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+ Tên Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
+ Số tài khoản: 6976 087 912 748
+ Tại: Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) - Chi nhánh Sài Gòn, TP.HCM

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame