Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã DSC

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã DSC

1 năm trước ・ 30/05/2023

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã DSC: Công ty cổ phần Chứng khoán DSC như sau:

Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 100.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng được 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Không áp dụng nguyên tắc làm tròn do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ.
Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Hội đồng quản trị quyết định việc xử lý số lượng cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký/không thực hiện quyền mua, bao gồm nhưng không giới hạn việc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật. 
Trường hợp xử lý, chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác, số cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư khác trong trường hợp này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 200 cổ phần. Với tỷ lệ 1:1, cổ đông A sẽ có 200 quyền mua và được mua 200 cổ phiếu mới.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 07/06/2023 đến ngày 21/06/2023;
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 07/06/2023 đến ngày 28/06/2023;
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

     Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Chứng khoán DSC – Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, khi đến cổ đông xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu và thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán DSC
+ Số tài khoản: 565555686868
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở Giao dịch 3

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame