Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VPH

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VPH

3 tháng trước ・ 09/04/2024

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VPH như sau:

Mã chứng khoán: VPH

  • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
  • Ngày hiệu lực: 09/04/2024
  • Lý do: "Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2023 là số âm."

Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame