Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VMC, CVN, SRA

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VMC, CVN, SRA

1 năm trước ・ 19/09/2022

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VMC, CVN, SRA như sau:

Mã chứng khoán: VMC

  • Tên chứng khoán: CTCP VIMECO
  • Ngày hiệu lực: 20/09/2022
  • Lý do: Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Mã chứng khoán: CVN

  • Tên chứng khoán: CTCP Vinam
  • Ngày hiệu lực: 20/09/2022
  • Lý do: Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Mã chứng khoán: SRA

  • Tên chứng khoán: CTCP SARA Việt Nam
  • Ngày hiệu lực: 20/09/2022
  • Lý do: Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2022 quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame