Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã TKG,VC2, VGP

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã TKG,VC2, VGP

1 tháng trước ・ 12/04/2024

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã TKG như sau:

Mã chứng khoán: TKG

  • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh
  • Ngày hiệu lực: 12/04/2024
  • Lý do: " Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC năm 2023 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin."

PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VC2 như sau:

Mã chứng khoán: VC2

  • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
  • Ngày hiệu lực: 12/04/2024
  • Lý do: "Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC năm 2023 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin."

PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã VGP như sau:

Mã chứng khoán: VGP

  • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả         
  • Ngày hiệu lực: 12/04/2024

Lý do: " Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC năm 2023 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin."

Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame