Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã SDA, VE2, KTT, KLF, CET, ART

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã SDA, VE2, KTT, KLF, CET, ART

5 tháng trước ・ 31/08/2022

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã SDA, VE2, KTT, KLF, CET, ART như sau:

Mã chứng khoán: SDA

 • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà
 • Ngày hiệu lực: 31/08/2022
 • Lý do: Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Mã chứng khoán: VE2

 • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO2
 • Ngày hiệu lực: 31/08/2022
 • Lý do: Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Mã chứng khoán: KTT

 • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT
 • Ngày hiệu lực: 31/08/2022
 • Lý do: Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Mã chứng khoán: KLF

 • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS
 • Ngày hiệu lực: 31/08/2022
 • Lý do: Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Mã chứng khoán: CET

 • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần HTC Holding
 • Ngày hiệu lực: 31/08/2022
 • Lý do: Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Mã chứng khoán: ART

 • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS
 • Ngày hiệu lực: 31/08/2022
 • Lý do: Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame