Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã ITD

Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã ITD

2 tháng trước ・ 28/11/2023

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã ITD như sau:

Mã chứng khoán: ITD

  • Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong
  • Ngày hiệu lực: 28/11/2023
  • Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét 6 tháng (niên độ tài chính 2023-2024) là số âm.

Trân trọng thông báo.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame